Khi dùng thuốc trừ sâu để tiêu diệt quần thể sâu hại lúa, người ta nhận thấy có hiện tượng "nhờn thuốc" ở một số cá thể. Sau một thời gian

90

Với giải bài tập Bài 3 trang 213 Khoa học tự nhiên lớp 9 Bài Ôn tập chủ đề 12 chi tiết sách Chân trời sáng tạo giúp học sinh xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập môn KHTN 9. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập KHTN 9 Ôn tập chủ đề 12

Bài 3 trang 213 KHTN 9: Khi dùng thuốc trừ sâu để tiêu diệt quần thể sâu hại lúa, người ta nhận thấy có hiện tượng "nhờn thuốc" ở một số cá thể. Sau một thời gian, tác động trừ sâu của thuốc suy giảm nhanh chóng đối với quần thể sâu. Dựa vào hiểu biết về cơ chế tiến hóa, hãy giải thích hiện tượng trên.

Trả lời:

Giải thích hiện tượng “nhờn thuốc”: Trong quần thể sâu hại lúa, có nhiều đột biến được phát sinh, trong đó có đột biến tạo thành allele quy định tính kháng thuốc. Qua giao phối hình thành các biến dị tổ hợp quy định kiểu hình tính kháng thuốc. Trong môi trường có thuốc trừ sâu, chọn lọc tự nhiên tác động theo hướng giữ lại các con sâu mang biến dị quy định tính kháng thuốc và đào thải các con sâu không mang biến dị quy định tính kháng thuốc. Qua thời gian, các con sâu mang biến dị quy định tính kháng thuốc được sống sót, sinh sản và chiếm ưu thế (hiện tượng nhờn thuốc).

Đánh giá

0

0 đánh giá