Tìm kiếm

Kết quả tìm kiếm:

tài liệu

Chuyên đề Axit cacboxylic 2022 hay, chọn lọc Đào Đình Đại Chuyên đề Axit cacboxylic 2022 hay, chọn lọc - Tổng hợp các chuyên đề Hóa học lớp 11 cơ bản và nâng cao giúp học sinh biết cách làm bài tập môn Hóa học lớp 11.
175 18 1
Chuyên đề Anđehit - Xeton 2022 hay, chọn lọc Đào Đình Đại Chuyên đề Anđehit - Xeton 2022 hay, chọn lọc - Tổng hợp các chuyên đề Hóa học lớp 11 cơ bản và nâng cao giúp học sinh biết cách làm bài tập môn Hóa học lớp 11.
11 14 0
Chuyên đề Phenol 2022 hay, chọn lọc Đào Đình Đại Chuyên đề Phenol 2022 hay, chọn lọc - Tổng hợp các chuyên đề Hóa học lớp 11 cơ bản và nâng cao giúp học sinh biết cách làm bài tập môn Hóa học lớp 11.
72 11 0
Chuyên đề Ancol 2022 hay, chọn lọc Đào Đình Đại Chuyên đề Ancol 2022 hay, chọn lọc - Tổng hợp các chuyên đề Hóa học lớp 11 cơ bản và nâng cao giúp học sinh biết cách làm bài tập môn Hóa học lớp 11.
53 25 1
Chuyên đề Anken 2022 hay, chọn lọc Đào Đình Đại Chuyên đề Anken 2022 hay, chọn lọc - Tổng hợp các chuyên đề Hóa học lớp 11 cơ bản và nâng cao giúp học sinh biết cách làm bài tập môn Hóa học lớp 11.
921 20 0
Chuyên đề Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác 2022 hay, chọn lọc Đào Đình Đại Chuyên đề Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác 2022 hay, chọn lọc - Tổng hợp các chuyên đề Hóa học lớp 11 cơ bản và nâng cao giúp học sinh biết cách làm bài tập môn Hóa học lớp 11.
58 12 0
Chuyên đề Ankin 2022 hay, chọn lọc Đào Đình Đại Chuyên đề Ankin 2022 hay, chọn lọc - Tổng hợp các chuyên đề Hóa học lớp 11 cơ bản và nâng cao giúp học sinh biết cách làm bài tập môn Hóa học lớp 11.
99 17 0
Chuyên đề Ankađien 2022 hay, chọn lọc Đào Đình Đại Chuyên đề Ankađien 2022 hay, chọn lọc - Tổng hợp các chuyên đề Hóa học lớp 11 cơ bản và nâng cao giúp học sinh biết cách làm bài tập môn Hóa học lớp 11.
69 7 0
Chuyên đề Ankan 2022 hay, chọn lọc Đào Đình Đại Chuyên đề Ankan 2022 hay, chọn lọc - Tổng hợp các chuyên đề Hóa học lớp 11 cơ bản và nâng cao giúp học sinh biết cách làm bài tập môn Hóa học lớp 11.
47 22 0
Chuyên đề Đường thẳng và mặt phẳng song song 2022 hay, chọn lọc Thanh Dung Chuyên đề Đường thẳng và mặt phẳng song song 2022 hay, chọn lọc - Tổng hợp các chuyên đề Toán lớp 11 cơ bản và nâng cao giúp học sinh ôn luyện kiến thức, nâng cao kĩ năng làm bài tập môn Toán lớp 11.
63 19 3
Chuyên đề Phép đồng dạng 2022 hay, chọn lọc Thanh Dung Chuyên đề Phép đồng dạng 2022 hay, chọn lọc - Tổng hợp các chuyên đề Toán lớp 11 cơ bản và nâng cao giúp học sinh ôn luyện kiến thức, nâng cao kĩ năng làm bài tập môn Toán lớp 11.
88 4 9
Chuyên đề Đạo hàm cấp hai 2022 hay, chọn lọc Thanh Dung Chuyên đề Đạo hàm cấp hai 2022 hay, chọn lọc - Tổng hợp các chuyên đề Toán lớp 11 cơ bản và nâng cao giúp học sinh ôn luyện kiến thức, nâng cao kĩ năng làm bài tập môn Toán lớp 11.
50 14 1

bài viết

Lý thuyết Sự điện li (mới 2022 + 15 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết Admin Vietjack Lý thuyết Sự điện li (mới 2022 + 15 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết - Tóm tắt lý thuyết Hóa học lớp 11 hay, chi tiết giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm từ đó học tốt môn Hóa học lớp 11.
169
20 câu Trắc nghiệm Cha con nghĩa nặng có đáp án – Ngữ văn 11 Nguyễn Thị Hằng 20 câu Trắc nghiệm Cha con nghĩa nặng có đáp án – Ngữ văn 11 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn 11 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
96
18 câu Trắc nghiệm Bản tin có đáp án – Ngữ văn 11 Nguyễn Thị Hằng 18 câu Trắc nghiệm Bản tin có đáp án – Ngữ văn 11 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn 11 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
95
15 câu Trắc nghiệm Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu có đáp án – Ngữ văn 11 Nguyễn Thị Hằng 15 câu Trắc nghiệm Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu có đáp án – Ngữ văn 11 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn 11 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
95
12 câu Trắc nghiệm Chí Phèo - Phần 1: Tác giả Nam Cao có đáp án – Ngữ văn 11 Nguyễn Thị Hằng 12 câu Trắc nghiệm Chí Phèo - Phần 1: Tác giả Nam Cao có đáp án – Ngữ văn 11 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn 11 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
112
23 câu Trắc nghiệm Chí Phèo - Phần 2: Tác phẩm có đáp án – Ngữ văn 11 Nguyễn Thị Hằng 23 câu Trắc nghiệm Chí Phèo - Phần 2: Tác phẩm có đáp án – Ngữ văn 11 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn 11 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
94
20 câu Trắc nghiệm Phong cách ngôn ngữ báo chí (tiếp theo) có đáp án – Ngữ văn 11 Nguyễn Thị Hằng 20 câu Trắc nghiệm Phong cách ngôn ngữ báo chí (tiếp theo) có đáp án – Ngữ văn 11 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn 11 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
69
6 câu Trắc nghiệm Một số thể loại văn học: thơ, truyện có đáp án – Ngữ văn 11 Nguyễn Thị Hằng 6 câu Trắc nghiệm Một số thể loại văn học: thơ, truyện có đáp án – Ngữ văn 11 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn 11 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
76
20 câu Trắc nghiệm Phong cách ngôn ngữ báo chí có đáp án – Ngữ văn 11 Admin Vietjack 20 câu Trắc nghiệm Phong cách ngôn ngữ báo chí có đáp án – Ngữ văn 11 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 11 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
109
30 câu Trắc nghiệm Toán 11 Chương 3 có đáp án: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian Thanh Dung 30 câu Trắc nghiệm Toán 11 Chương 3 có đáp án: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí lớp 12 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
74
30 câu Trắc nghiệm Hai mặt phẳng vuông góc có đáp án – Toán lớp 11 Thanh Dung 30 câu Trắc nghiệm Hai mặt phẳng vuông góc có đáp án – Toán lớp 11 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 11 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
110
30 câu Trắc nghiệm Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng có đáp án – Toán lớp 11 Thanh Dung 30 câu Trắc nghiệm Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng có đáp án – Toán lớp 11 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 11 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
97