Tìm kiếm

Giáo án Địa Lí 9 Bài 42: Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo) docx

Admin Vietjack Ngày: 12-08-2021 Lớp 9

I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức

- Giúp cho học sinh nắm được:

- Những kiến thức về địa lí dân cư- xã hội của Hà Nội.

- Các kiến thức địa lí địa phương của mình.

2. Kĩ năng

Thông qua nội dung bài học, rèn luyện cho học sinh kĩ năng phân tích, quan sát lược đồ dân số, bảng thống kê dân số của thành phố.

3. Thái độ

Giáo dục cho học sinh thấy được những khó khăn của dân số của thành phố từ đó có ý thức tuyên truyền những chính sách về dân số của Đảng và nhà nước đưa ra

II. Chuẩn bị của Giáo viên & Học sinh

1. Giáo viên

Tài liệu địa lí Hà Nội.

2. Học sinh

Tài liệu địa lí Hà Nội, xem và soạn trước bài ở nhà.

III. Tiến trình dạy học

1. Bài cũ:

Câu 1: Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu sử dụng đất của thành phố? Nêu nhận xét?

Câu 2: Theo em, thành phần tự nhiên nào có tác động trực tiếp và mạnh mẽ nhất đến sự phát triển kinh tế -xã hội của thành phố?

2 Bài mới:

a. Giới thiệu bài: tình hình dân cư và lao động của Hà Nội chúng ta như thế nào? Nền kinh tế của thành phố hiện nay ra sao? Chúng ta tìm hiểu tiếp bài 42.

b.Bài giảng

Hoạt động của GV và HS Nội dung chính

? Cho biết dân số của thành phố và tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số của Hà Nội? Nhận xét?

Hs: Trả lời

III.Dân cư

1 Số dân

-Dân số: 6313.1 nghìn người (2008).

Mật độ dân số” 1887 người/ km2

-Tỉ lệ tăng tự nhiên: 1,2 %

? Tình hình gia tăng cơ giới của Thành phố như thế nào?

Hs: lớn do nhiều nguyên nhân: kinh tế, học tập … … …

- Gia tăng cơ giới lớn. Mỗi năm có khoảng 50 nghìn người vào thành phố.

? Tác động của gia tăng dân số đến sản xuất và đời sống?

 

? Đặc điểm cơ cấu dân số của thành phố như thế nào? (Kết cấu dân số theo độ tuổi, giới tính, lao động, kết cấu dân tộc).

Giáo viên nhận xét và cung cấp những số liệu cần thiết cho học sinh.

2 Cơ cấu dân số

- Kết cấu dân số theo độ tuổi:

+ Dưới 15 tuổi: 21.5%

+ 15 – 59 : 68.3%

+ 60 tuổi trở lên: 10.2%

Đang có xu hướng già hóa.

-Kết cấu dân số theo giới tính: tương đối cân bằng (nam: 48.9%, nữ: 51.1%)

-Kết cấu theo lao động:

+ Nguồn lao động: khoảng 4562.5 nghìn người.

+ Chất lượng nguồn lao động tốt nhất cả nước.

+ Cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế đang có sự chuyển dịch theo hướng tích cực.

- Cơ cấu dân tộc: Là địa bàn cư trú của các dân tộc Kinh (99%).

?Ảnh hưởng của kết cấu dân số tới sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố?

? Mật độ dân số của thành phố như thế nào?

 

? Mật độ dân số của thành phố như thế nào?

3.Phân bố dân cư

a. Mật độ dân số là: 1864 người/km2 (2007) gấp 7.3 lần so với cả nước.

? Phân bố dân cư của thành phố ra sao? Nguyên nhân?

Hs: Trả lời

b. Phân bố dân cư: dân cư phân bố không đồng đều.

? Nêu các loại hình cư trú chính của thành phố?

c. Các loại hình cư trú: có 2 loại hình cư trú chính là nông thôn và thành thị.

- Số dân thành thị chiếm: 39.7%

- Số dân nông thôn chiếm: 60.3%.

Thảo luận nhóm:

N1: tìm hiểu tình hình giáo dục?

4.Tình hình phát triển văn hóa, giáo dục, y tế

a. Giáo dục: là trung tâm văn hóa, giáo dục lớn nhất cả nước.

- Có 68 trường cao đẳng, đại học.

- Tất cả các quận huyện đều có trường phổ thong.

N2: tìm hiểu tình hình y tế?

b. Y tế:

- Năm 2007 có: 50 bệnh viện, 572 trạm y tế xã, 5777 bác sĩ…

- Có 100 xã, phường có trạm y tế đạt tiêu chuẩn quốc gia.

N3: tìm hiểu tình hình văn hóa?

Hs: Thảo luận và trình bày.

c. Hà Nội vùng đất địa – văn hóa Việt tiêu biểu.

*.Hoạt động 2: Tìm hiểu nét chung về tình hình kinh tế của thành phố (7 phút)

IV.Kinh tế

1 Khái quát chung

? Tình hình phát triển kinh tế của thành phố trong những năm gần đây như thế nào?

Hs: Trả lời

- Hà Nội là trung tâm kinh tế lớn thứ 2 cả nước.

- Phát triển mạnh với tốc độ tăng trưởng cao, bền vững:

+ Tốc độ tăng trưởng GDP: 12.45 % (2008).

+ Cơ cấu kinh tế: dịch vụ cao nhất (53.1%), thấp nhất là nông nghiệp (5.6%).

Gv: Quan sát biểu đồ thành phần kinh tế Hà nội và cả nước cùng đồng bằng sông hồng nhận xét về cơ cấu thành phần kinh tế ?

  HN ĐBSH CN

Nông lân ngư nghiệp

5,63

13,96

20,8

Công nghiệp

41,27

41,8

41,31

Dịch vụ

53,1

44,24

37,88

? Thế mạnh kinh tế của vùng là gì?

-Giáo viên nêu những thách thức và hướng phát triển kt của thành phố trong thời gian tới.

 

3. Củng cố

? Nêu nhận xét về tình hình gia tăng dân số của tỉnh và ảnh hưởng của sự gia tăng dân số?

? Nêu khái quát về tình hình kinh tế của tỉnh trong những năm gần đây?

4. Dặn dò

-Các em về nhà học bài vận dụng kiến thức trong bài để làm phần câu hỏi trong sgk.

-Hướng dẫn học sinh làm bài tập. Xem và soạn trước bài tiếp theo.

Xem thêm
Giáo án Địa Lí 9 Bài 42: Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo) (trang 1)
Trang 1
Giáo án Địa Lí 9 Bài 42: Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo) (trang 2)
Trang 2
Giáo án Địa Lí 9 Bài 42: Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo) (trang 3)
Trang 3
Tài liệu có 0 trang. Để xem toàn bộ tài liệu, vui lòng tải xuống
Đánh giá
0
5
4
3
2
1

Tài liệu cùng môn học

Địa Lí 7 Bài 60: Liên minh Châu Âu Kiều Mỹ Tâm Địa Lí 7 Bài 60: Liên minh Châu Âu – Tóm tắt lý thuyết Địa lí lớp 7 ngắn gọn, chi tiết và bộ câu hỏi trắc nghiệm theo bài học có đáp án. 39 9 0
Địa Lí 7 Bài 59: Khu vực Đông Âu Kiều Mỹ Tâm Địa Lí 7 Bài 59: Khu vực Đông Âu – Tóm tắt lý thuyết Địa lí lớp 7 ngắn gọn, chi tiết và bộ câu hỏi trắc nghiệm theo bài học có đáp án. 36 10 0
Địa Lí 7 Bài 58: Khu vực Nam Âu Kiều Mỹ Tâm Địa Lí 7 Bài 58: Khu vực Nam Âu – Tóm tắt lý thuyết Địa lí lớp 7 ngắn gọn, chi tiết và bộ câu hỏi trắc nghiệm theo bài học có đáp án. 34 9 0
Địa Lí 7 Bài 57: Khu vực Tây và Trung Âu Kiều Mỹ Tâm Địa Lí 7 Bài 57: Khu vực Tây và Trung Âu – Tóm tắt lý thuyết Địa lí lớp 7 ngắn gọn, chi tiết và bộ câu hỏi trắc nghiệm theo bài học có đáp án. 37 6 0