Nội dung

Công nghệ 6 Bài 11: Bảo quản trang phục – Cánh diều pdf

Do Phuong Trinh Ngày: 01-12-2021 Lớp 6

Với giải bài tập Công nghệ lớp 6 Bài 11: Bảo quản trang phục chi tiết bám sát nội dung sgk Công nghệ 6 Cánh diều giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập môn Công nghệ 6. Mời các bạn đón xem:

Tả quang cảnh trường học em trước buổi học lớp 6 hay nhất

Mục lục Giải bài tập Công nghệ 6 Bài 11: Bảo quản trang phục

Câu hỏi giữa bài

Câu hỏi mở đầu trang 57 Công nghệ lớp 6 - Cánh diều: Em thường bảo quản trang phục của mình như thế nào...

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 57 Công nghệ lớp 6 - Cánh diều: Vì sao phải kiểm tra và phân loại trang phục trước khi giặt...

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 57 Công nghệ lớp 6 - Cánh diều: Khi giặt không nên đổ trực tiếp xà phòng lên quần áo...

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 58 Công nghệ lớp 6 - Cánh diều: Vì sao khi sử dụng bàn là cần điều chỉnh nhiệt độ...

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 58 Công nghệ lớp 6 - Cánh diều: Nếu không có bàn là, em sẽ làm thế nào để quần áo ít bị nhăn...

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 58 Công nghệ lớp 6 - Cánh diều: Sử dụng bàn là như thế nào cho an toàn...

Xem lời giải

Luyện tập & Vận dụng

Luyện tập và Vận dụng 1 trang 58 Công nghệ lớp 6 - Cánh diều: Bảo quản trang phục như thế nào mới giữ được...

Xem lời giải

Luyện tập và Vận dụng 2 trang 59 Công nghệ lớp 6 - Cánh diều: Em đã làm công việc gì để bảo quản... 

Xem lời giải

Luyện tập và Vận dụng 3 trang 59 Công nghệ lớp 6 - Cánh diều: Em hãy cho biết ý nghĩa của các kí hiệu có...

Xem lời giải

Tài liệu có 3 trang. Để xem toàn bộ tài liệu, vui lòng tải xuống
Đánh giá
0
5
4
3
2
1

Tài liệu cùng môn học

Công nghệ 6 Bài 1: Nhà ở đối với con người – Chân trời sáng tạo Do Phuong Trinh Công nghệ 6 Bài 1: Nhà ở đối với con người| Chân trời sáng tạo Giải Công nghệ lớp 6 chi tiết - Tuyển chọn lời giải bài tập Công nghệ lớp 6 hay, chi tiết Chân trời sáng tạo giúp học sinh làm bài tập Công nghệ 6. 9 11 0
Nhận xét về các kiến trúc nhà phổ biến tại nơi em đang ở Do Phuong Trinh Nhận xét về các kiến trúc nhà phổ biến tại nơi em đang ở - Lời giải bài tập Công nghệ lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Công nghệ 6 19 1 0
Hãy mô tả các khu vực chính trong ngôi nhà của gia đình em Do Phuong Trinh Hãy mô tả các khu vực chính trong ngôi nhà của gia đình em - Lời giải bài tập Công nghệ lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Công nghệ 6 22 1 0
Em hãy cho biết những ngôi nhà trong hình dưới đây đang thực hiện ở bước nào Do Phuong Trinh Em hãy cho biết những ngôi nhà trong hình dưới đây đang thực hiện ở bước nào - Lời giải bài tập Công nghệ lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Công nghệ 6 23 1 0