Nội dung

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 2 có đáp án: Điện trở - tụ điện - cuộn cảm docx

Kiều Mỹ Tâm Ngày: 06-12-2021 Lớp 12
Tải xuống 4 3.059 75

 Tailieumoi.vn xin giới thiệu đến các quý thầy cô, các em học sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 12 Bài 2: Điện trở - tụ điện - cuộn cảm có đáp án chi tiết, chọn lọc. Tài liệu có 4 trang gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm cực hay bám sát chương trình sgk Công nghệ 8. Hi vọng với bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 2 có đáp án này sẽ giúp bạn ôn luyện kiến thức để đạt kết quả cao trong bài thi trắc nghiệm môn Công nghệ 12 sắp tới.

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 2 có đáp án: Điện trở - tụ điện - cuộn cảm (ảnh 1)

Mời quí bạn đọc tải xuống để xem đầy đủ tài liệu Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 1 có đáp án: Điện trở - tụ điện - cuộn cảm:

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CÔNG NGHỆ LỚP 12

Bài 2: Điện trở - tụ điện - cuộn cảm

Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng:

A. Trị số điện trở cho biết mức độ cản trở của điện trở đối với dòng điện chạy qua nó.

B. Trị số điện dung cho biết mức độ cản trở của tụ điện đối với dòng điện chạy qua nó.

C. Trị số điện cảm cho biết mức độ cản trở của cuộn cảm đối với dòng điện chạy qua nó.

D. Cả 3 đáp án đều đúng.

 

Đáp án: A. Vì dung kháng của tụ cho biết mức độ cản trở của tụ đối với dòng điện chạy qua nó, cảm kháng của cuộn cảm cho biết mức độ cản trở của cuộn đối với dòng điện chạy qua nó.

Câu 2: Trong các tụ sau, tụ nào khi mắc vào mạch nguồn điện phải đặt đúng chiều điện áp:

A. Tụ mica

B. Tụ hóa

C. Tụ nilon

D. Tụ dầu

 

Đáp án: B. Vì chỉ có tụ hóa phân cực.

Câu 3: Công thức tính dung kháng là:

A. XC = 2πƒC

B. XL = 2πƒL

C. XL = 1/2πƒL

D. XC = 1/2πƒC

 

Đáp án: D. Vì đáp án B là công thức tính cảm kháng, đáp án A và C là công thức sai.

Câu 4: Phát biểu nào sau đây sai:

A. Điện trở có vạch màu là căn cứ để xác định trị số.

B. Đối với điện trở nhiệt có hệ số dương, khi nhiệt độ tăng thì R tăng.

C. Đối với điện trở biến đổi theo điện áp, khi U tăng thì R tăng

D. Đối với quang điện trở, khi ánh sáng rọi vào thì R giảm

 

Đáp án: C. Vì đối với điện trở biến đổi theo điện áp, U tăng thì R giảm.

Câu 5: Công thức tính hệ số phẩm chất:

A. Q = 2ƒL/r

B. Q = (2L/r)π

C. Q = (2ƒL/r)π

D. Q = 2πƒL

 

Đáp án: C

Câu 6: Điện trở có công dụng:

A. Phân chia điện áp

B. Ngăn cản dòng một chiều

C. Ngăn cản dòng xoay chiều

D. Hạn chế hoặc điều chỉnh dòng điện và phân chia điện áp

 

Câu 7: Đơn vị đo điện trở là:

A. Ôm

B. Fara

C. Henry

D. Oát

 

Đáp án: A. Vì fara là đơn vị đo điện dung, henry là đơn vị đo điện cảm, oát là đơn vị đo công suất.

Câu 8: Phát biểu nào sau đây đúng:

A. Tụ điện ngăn cản dòng xoay chiều, cho dòng một chiều đi qua.

B. Cuộn cảm ngăn cản dòng một chiều, cho dòng xoay chiều đi qua.

C. Tụ điện ngăn cản dòng một chiều và xoay chiều đi qua.

D. Cuộn cảm ngăn cản dòng xoay chiều, cho dòng một chiều đi qua.

 

Đáp án: D

Câu 9: Kí hiệu của tụ hóa là:

A. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 2: Điện trở - tụ điện - cuộn cảm

B. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 2: Điện trở - tụ điện - cuộn cảm

C. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 2: Điện trở - tụ điện - cuộn cảm

D. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 2: Điện trở - tụ điện - cuộn cảm

 

Đáp án: D. Vì đáp án A là tụ cố định, đáp án B là tụ biến đổi, đáp án C là tụ bán chỉnh.

Câu 10: Trong các tụ sau, tụ nào phân cực:

A. Tụ xoay

B. Tụ giấy

C. Tụ hóa

D. Tụ mica

 

Đáp án: C. Vì chỉ có tụ hóa là phân cực

 

Tài liệu có 4 trang. Để xem toàn bộ tài liệu, vui lòng tải xuống
Đánh giá
0
5
4
3
2
1

Tài liệu cùng môn học

Công nghệ 6 Bài 1: Nhà ở đối với con người – Chân trời sáng tạo Do Phuong Trinh Công nghệ 6 Bài 1: Nhà ở đối với con người| Chân trời sáng tạo Giải Công nghệ lớp 6 chi tiết - Tuyển chọn lời giải bài tập Công nghệ lớp 6 hay, chi tiết Chân trời sáng tạo giúp học sinh làm bài tập Công nghệ 6. 10 11 0
Nhận xét về các kiến trúc nhà phổ biến tại nơi em đang ở Do Phuong Trinh Nhận xét về các kiến trúc nhà phổ biến tại nơi em đang ở - Lời giải bài tập Công nghệ lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Công nghệ 6 19 1 0
Hãy mô tả các khu vực chính trong ngôi nhà của gia đình em Do Phuong Trinh Hãy mô tả các khu vực chính trong ngôi nhà của gia đình em - Lời giải bài tập Công nghệ lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Công nghệ 6 22 1 0
Em hãy cho biết những ngôi nhà trong hình dưới đây đang thực hiện ở bước nào Do Phuong Trinh Em hãy cho biết những ngôi nhà trong hình dưới đây đang thực hiện ở bước nào - Lời giải bài tập Công nghệ lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Công nghệ 6 23 1 0