Câu hỏi:

19/05/2022 24,701

Vùng chăn nuôi lợn thường gắn với

A. các đồng cỏ tươi tốt.

B. vùng trồng cây ăn quả.

C. vùng trồng cây công nghiệp.

D. vùng trồng cây lương thực.

Đáp án chính xác

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Các vùng chăn nuôi lợn thường gắn liền với các vùng trồng cây hoa màu và cây lương thực hoặc vùng đông dân cư. Những khu vực này đảm bảo cho đàn lợn có nguồn thức ăn và đảm bảo đầu ra cho chăn nuôi lợn.

Đáp án: D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt của nước ta

Xem đáp án » 19/05/2022 61,960

Câu 2:

Ở nước ta, chăn nuôi trâu phát triển chủ yếu ở

Xem đáp án » 19/05/2022 32,353

Câu 3:

Cơ cấu nông nghiệp nước ta đang thay đổi theo hướng

Xem đáp án » 19/05/2022 27,446

Câu 4:

Ở nước ta cây lúa được trồng chủ yếu ở

Xem đáp án » 19/05/2022 23,983

Câu 5:

Tỉ trọng cây lương thực trong cơ cấu giá trị ngành trồng trọt đang giảm điều đó cho thấy

Xem đáp án » 19/05/2022 22,204

Câu 6:

Tác động của việc đẩy mạnh trồng cây công nghiệp ở nước ta là

Xem đáp án » 19/05/2022 19,744

Câu 7:

Ở nước ta chăn nuôi chiếm tỉ trọng thấp trong nông nghiệp nguyên nhân chủ yếu là

Xem đáp án » 19/05/2022 19,349

Câu 8:

Nền nông nghiệp nước ta thay đổi theo hướng

Xem đáp án » 19/05/2022 14,428

Câu 9:

Do trồng nhiều giống lúa mới nên

Xem đáp án » 19/05/2022 10,588

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »
Xem thêm »