Câu hỏi:

18/07/2022 1,242

Hình lục giác đều là hình:

A. Có 6 cạnh.

B. Có 5 cạnh bằng nhau.

C. Có 4 cạnh bằng nhau.

D. Có 6 cạnh bằng nhau.

Đáp án chính xác

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Hình lục giác đều là hình có 6 cạnh bằng nhau.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hình lục giác đều có đường chéo chính dài 18 cm. Số đo cạnh của hình lục giác đều là:

Xem đáp án » 18/07/2022 4,806

Câu 2:

Hình lục giác đều được ghép từ:

Xem đáp án » 18/07/2022 4,675

Câu 3:

Trong hình dưới đây có bao nhiêu hình vuông?

Bài tập trắc nghiệm Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều có đáp án | Toán lớp 6 Kết nối tri thức

Xem đáp án » 18/07/2022 3,088

Câu 4:

Trong các hình vẽ dưới đây, Có bao nhiêu hình là hình lục giác đều?

Bài tập trắc nghiệm Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều có đáp án | Toán lớp 6 Kết nối tri thức

Xem đáp án » 18/07/2022 2,026

Câu 5:

Hình lục giác đều có bao nhiêu đường chéo?

Xem đáp án » 18/07/2022 1,413

Câu 6:

1. Vẽ hình vuông ABCD có cạnh 4 cm theo hướng dẫn sau:

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB = 4 cm.

Bước 2. Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại A. Xác định điểm D trên đường thẳng đó sao cho AD = 4 cm.

Bước 3. Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại B. Xác định điểm C trên đường thẳng đó sao cho BC = 4 cm.

Bước 4. Nối C với D ta được hình vuông ABCD

Vẽ hình vuông ABCD có cạnh 4 cm theo hướng dẫn sau: Bước 1. Vẽ đoạn thẳng

2. Em hãy kiểm tra lại hình vừa vẽ, xem các cạnh có bằng nhau không? Các góc có bằng nhau không?

3. a) Hãy gấp và cắt một hình vuông từ tờ giấy hình chữ nhật như hình bên.

    b) Cắt hình vuông đó theo hai đường chéo thành phần rồi ghép thành hai hình vuông.

Vẽ hình vuông ABCD có cạnh 4 cm theo hướng dẫn sau: Bước 1. Vẽ đoạn thẳng

Xem đáp án » 18/07/2022 1,241

Câu 7:

Cho các biển báo giao thông dưới đây:

Bài tập trắc nghiệm Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều có đáp án | Toán lớp 6 Kết nối tri thức

Phát biểu nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án » 18/07/2022 1,054

Câu 8:

Quan sát Hình 4.3a.

Quan sát Hình 4.3a. Nêu tên các đỉnh, cạnh, đường chéo

1. Nêu tên các đỉnh, cạnh, đường chéo của hình vuông ABCD (H.4.3b)

2. Dùng thước thẳng đo và so sánh độ dài các cạnh của hình vuông; hai đường chéo của hình vuông.

3. Dùng thước đo góc để đo và so sánh các góc của hình vuông.

Xem đáp án » 18/07/2022 1,032

Câu 9:

Vẽ hình vuông có cạnh bằng 5 cm.

Xem đáp án » 18/07/2022 1,011

Câu 10:

Qua tìm hiểu về hình tam giác đều, hình vuông, hình lục giác đều, em có nhận xét gì về đặc điểm chung (cạnh, góc) của các hình nói trên?

Xem đáp án » 18/07/2022 952

Câu 11:

Cho phát biểu sau: “……….. là hình có ba cạnh bằng nhau và ba góc bằng nhau bằng 600. Điền từ thích hợp vào chỗ trống.

Xem đáp án » 18/07/2022 940

Câu 12:

Hình nào có số cạnh ít nhất trong các hình sau:

Xem đáp án » 18/07/2022 920

Câu 13:

Vẽ hình vuông ABCD có cạnh bằng 5cm.

Xem đáp án » 18/07/2022 890

Câu 14:

Nối cột A với cột B để được các bước vẽ hình vuông 7cm một cách chính xác:

Cột A

 

Cột B

1) Bước 1

a) Vẽ đường thẳng đi qua B vuông góc với AB. Trên đường thẳng này lấy điểm C sao cho BC bằng 7cm.

2) Bước 2

b) Nối điểm B với điểm C lại ta được hình vuông ABCD cạnh 7cm.

3) Bước 3

c) Vẽ cạnh AB bằng 7cm

4) Bước 4

d) Vẽ đường thẳng đi qua A vuông góc với AB. Trên đường thẳng này lấy điểm D sao cho AD bằng 7cm

 

Xem đáp án » 18/07/2022 868

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »
Xem thêm »