Câu hỏi:

10/07/2022 569

Âm nghe thấy càng cao khi

A. tần số càng lớn.

Đáp án chính xác

B. tần số càng nhỏ.

C. tần số không đổi.

D. tần số lúc tăng, lúc giảm.

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: A

Sóng âm có tần số càng lớn thì âm nghe thấy càng cao (âm bổng) và ngược lại.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các đơn vị sau đây, đơn vị nào là đơn vị của tần số?

Xem đáp án » 10/07/2022 1,216

Câu 2:

Trong 20s một lá thép thực hiện được 5000 dao động. Hỏi tần số dao động của lá thép là bao nhiêu?

Xem đáp án » 10/07/2022 1,204

Câu 3:

Trong các phát biểu sau đây phát biểu nào là đúng khi nói về tần số của dao động?

Xem đáp án » 10/07/2022 956

Câu 4:

Khái niệm nào về biên độ dao động là đúng?

Xem đáp án » 10/07/2022 625

Câu 5:

Tai con người có thể nghe thấy được các âm có tần số nằm trong khoảng nào?

Xem đáp án » 10/07/2022 177

Câu 6:

Độ to của âm phụ thuộc vào yếu tố nào?

Xem đáp án » 10/07/2022 166

Câu 7:

Một vật thực hiện dao động với tần số 8 Hz. Hỏi trong 15 giây vật thực hiện được bao nhiêu dao động?

Xem đáp án » 10/07/2022 162

Câu 8:

Âm thanh phát ra từ một cái trống khi ta gõ vào nó sẽ to hay nhỏ phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

Xem đáp án » 10/07/2022 133

Câu 9:

Sự trầm hay bổng của âm do các nhạc cụ phát ra phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

Xem đáp án » 10/07/2022 108

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »
Xem thêm »