Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 trang 75, 76 Bài 2: Thư thăm bạn | Chân trời sáng tạo

2.031

Tailieumoi sưu tầm và biên soạn giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 trang 75, 76 Bài 2: Thư thăm bạn chi tiết trong VBT Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 Chân trời sáng tạo. Mời các bạn đón xem:

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 trang 75, 76 Bài 2: Thư thăm bạn

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 trang 75 Bài 1Đọc lại bài Thư thăm bạn, cho biết mỗi phần của bức thư gồm những nội dung gì.

Nối các thẻ ở cột B phù hợp với mỗi thẻ ở cột A.

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Bài 2: Thư thăm bạn trang 75, 76 Tập 1 | Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Bài 2: Thư thăm bạn trang 75, 76 Tập 1 | Chân trời sáng tạo

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 trang 76 Bài 2: Hoàn thành sơ đồ tìm ý cho những nội dung em muốn viết trong bức thư gửi một người bạn ở xa.

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Bài 2: Thư thăm bạn trang 75, 76 Tập 1 | Chân trời sáng tạo

Trả lời:

- Thăm hỏi bạn:

+ Sức khỏe: Dạo này bạn có khỏe không?

+ Việc học tập: Việc học tập thế nào rồi?

- Thông báo tình hình của em: Còn tớ thì vẫn khỏe, việc học hành cũng tốt. Năm nay tớ lại được học sinh giỏi nữa đấy.

Đánh giá

0

0 đánh giá