Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 5 Global success Kết nối tri thức PDF

Tải xuống 161 2 K 15

Tailieumoi cập nhật PDF nội dung sách giáo khoa tất cả các môn lớp 5 Kết nối tri thức mới nhất năm học 2024 - 2025 giúp Thầy/Cô dễ dàng xem online. Dưới đây là bản PDF bản mẫu SGK Tiếng Anh 5 Global success Kết nối tri thức mà NXB gửi đến Giáo viên để góp ý, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những bản pdf sgk các môn lớp 5 năm 2024 - 2025 mới nhất. Mời các Thầy/Cô đón xem:

Giới thiệu về sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 5 Global success PDF

Về tác giả:

- Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên)

- Trần Hương Quỳnh (Chủ biên)

- Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

Về nội dung, cấu trúc sách

Với cách thể hiện phong phú và lôi cuốn, hình thức trình bày hấp dẫn và thân thiện, cuốn sách được biên soạn theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Các kiến thức trong sách sẽ đến với các em học sinh một cách tự nhiên, bắt nguồn từ thực tế đời sống và giúp các em biết cách giải quyết những vấn đề đặt ra trong cuộc sống. Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 5 Global success gồm 20 Unit và 4 phần Review chia làm hai tập, mỗi tập 10 Unit dùng trong một học kì.

TẬP MỘT

TẬP HAI

Star Unit Unit 11. Family time
Unit 1. All about me! Unit 12. Our Tet holiday
Unit 2. Our homes Unit 13. Our spacial days
Unit 3. My foreign friends Unit 14. Staying healthy
Unit 4. Our free-time activities Unit 15. Our health
Unit 5. My future job Review 3
Review 1 Unit 16. Seasons and the weather
Unit 6. Our school rooms Unit 17. Stories for children
Unit 7. Our favourite school activities Unit 18. Means of transport
Unit 8. In our classroom Unit 19. Places of interest
Unit 9. Our outdoor activities Unit 20. Our summer holidays
Unit 10. Our school trip Review 4
Review 2  

Để xem online nội dung chi tiết, mời quý Thầy/Cô tải bản PDF sgk Tiếng Anh lớp 5 Global success:

Tài liệu có 161 trang. Để xem toàn bộ tài liệu, vui lòng tải xuống
Đánh giá

0

0 đánh giá

Tải xuống