Tài liệu môn Hóa học Lớp 9

 Chương 1: Các loại hợp chất vô cơ

 Chương 2: Kim loại

 Chương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

 Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu

 Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime

 Đề thi Hóa học 9