Bộ 20 đề thi học kì 1 Tiếng anh lớp 1 Chân trời sáng tạo có đáp án 2023

Tải xuống 20 3.2 K 70

Tailieumoi.vn xin giới thiệu bộ đề thi học kì 1 môn Tiếng anh lớp 1 sách Chân trời sáng tạo năm 2022 – 2023. Tài liệu gồm 20 đề thi chuẩn bám sát chương trình học và đáp án chi tiết, được biên soạn bởi đội ngũ giáo viên TH dày dặn kinh nghiệm sẽ giúp các em ôn tập kiến thức và rèn luyện kĩ năng nhằm đạt điểm cao trong bài thi học kì 1 Tiếng anh 1. Mời các bạn cùng đón xem:

Mua trọn bộ Đề thi học kì 1 Tiếng anh lớp 1 sách Chân trời sáng tạo bản word có lời giải chi tiết:

B1: Gửi phí vào tài khoản 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân hàng Vietcombank

B2: Nhắn tin tới zalo Vietjack Official - nhấn vào đây để thông báo và nhận giáo án.

Xem thử tài liệu tại đây: Link tài liệu

Đề thi Học kì 1 Tiếng anh lớp 1 có đáp án hay nhất – Chân trời sáng tạo

Bộ 20 đề thi học kì 1 Tiếng anh lớp 1 Chân trời sáng tạo có đáp án năm 2022 - 2023 - Đề 1

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 Thông tư 22 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 1

Thời gian làm bài: 30 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Look at the pictures and match

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 năm 2022 - 2023 có đáp án (10 đề) | Chân trời sáng tạo

II. Write “a” or “an”

1. __________ egg

2. __________ tomato

3. __________ doll

4. __________ apple

5. __________ girl                     

III. Read and color

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 năm 2022 - 2023 có đáp án (10 đề) | Chân trời sáng tạo

Bộ 20 đề thi học kì 1 Tiếng anh lớp 1 Chân trời sáng tạo có đáp án năm 2022 - 2023 - Đề 2

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 Thông tư 22 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 1

Thời gian làm bài: 30 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

I. Look at the picture and complete the word

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 năm 2022 - 2023 có đáp án (10 đề) | Chân trời sáng tạo

II. Write “is” or “isn’t”

1. Is it a hat?

Yes, it ________.

2. Is it a balloon?

Yes, it ________.

3. Is it a plane?

No, it ________.

4. Is it a pen?

Yes, it ________.

5. Is it a notebook?

No, it ________.

III. Look at the picture and match

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 năm 2022 - 2023 có đáp án (10 đề) | Chân trời sáng tạo

Bộ 20 đề thi học kì 1 Tiếng anh lớp 1 Chân trời sáng tạo có đáp án năm 2022 - 2023 - Đề 3

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 Thông tư 22 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 1

Thời gian làm bài: 30 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

I. Look at the picture and write Yes or No

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 năm 2022 - 2023 có đáp án (10 đề) | Chân trời sáng tạo

II. Look at the picture and match

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 năm 2022 - 2023 có đáp án (10 đề) | Chân trời sáng tạo

III. Write “a” or “an”

1. __________ orange

2. __________ cat

3. __________ dog

4. __________ apple

5. __________ teddy bear

Bộ 20 đề thi học kì 1 Tiếng anh lớp 1 Chân trời sáng tạo có đáp án năm 2022 - 2023 - Đề 4

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 Thông tư 22 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 1

Thời gian làm bài: 30 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

I. Circle the letter in each box that is the beginning sound for the picture

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 năm 2022 - 2023 có đáp án (10 đề) | Chân trời sáng tạo

II. Write “a” or “an”

1. __________ egg

2. __________ tomato

3. __________ doll

4. __________ apple

5. __________ girl

III. Read and color

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 năm 2022 - 2023 có đáp án (10 đề) | Chân trời sáng tạo

Bộ 20 đề thi học kì 1 Tiếng anh lớp 1 Chân trời sáng tạo có đáp án năm 2022 - 2023 - Đề 5

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 Thông tư 22 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 1

Thời gian làm bài: 30 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 5)

I. Look at the picture and complete these words

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 năm 2022 - 2023 có đáp án (10 đề) | Chân trời sáng tạo

II. Write “a/ an”

1. _________ egg                       

2. _________ horse

3. _________ apple                   

4. _________ bat

5. _________ insect                   

6. _________ dog

III. Look at each picture and answer the questions

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 năm 2022 - 2023 có đáp án (10 đề) | Chân trời sáng tạo

Bộ 20 đề thi học kì 1 Tiếng anh lớp 1 Chân trời sáng tạo có đáp án năm 2022 - 2023 - Đề 6

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 Thông tư 22 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 1

Thời gian làm bài: 30 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 6)

I. Count and write

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 năm 2022 - 2023 có đáp án (10 đề) | Chân trời sáng tạo

II. Look at the picture and write “Yes” or “No”

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 năm 2022 - 2023 có đáp án (10 đề) | Chân trời sáng tạo

III. Viết từ tiếng Anh của các bộ phận cơ thể sau

1. mũi                                           ………………………..

2. khuôn mặt                                ………………………..

3. cánh tay                                   ………………………..

4. ngón tay                                   ………………………..

5. bàn tay                                     ………………………..

Bộ 20 đề thi học kì 1 Tiếng anh lớp 1 Chân trời sáng tạo có đáp án năm 2022 - 2023 - Đề 7

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 Thông tư 22 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 1

Thời gian làm bài: 30 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 7)

I. Look at the pictures and complete the words

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 năm 2022 - 2023 có đáp án (10 đề) | Chân trời sáng tạo

II. Look at these picture and answer

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 năm 2022 - 2023 có đáp án (10 đề) | Chân trời sáng tạo

III. Tô màu theo hướng dẫn

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 năm 2022 - 2023 có đáp án (10 đề) | Chân trời sáng tạo

Bộ 20 đề thi học kì 1 Tiếng anh lớp 1 Chân trời sáng tạo có đáp án năm 2022 - 2023 - Đề 8

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 Thông tư 22 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 1

Thời gian làm bài: 30 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 8)

I. Đọc và nối

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 năm 2022 - 2023 có đáp án (10 đề) | Chân trời sáng tạo

II. Hãy đếm và viết

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 năm 2022 - 2023 có đáp án (10 đề) | Chân trời sáng tạo                             

III. Khoanh tròn đáp án đúng

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 năm 2022 - 2023 có đáp án (10 đề) | Chân trời sáng tạo

Bộ 20 đề thi học kì 1 Tiếng anh lớp 1 Chân trời sáng tạo có đáp án năm 2022 - 2023 - Đề 9

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 Thông tư 22 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 1

Thời gian làm bài: 30 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 9)

I. Look at the pictures and complete the words

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 năm 2022 - 2023 có đáp án (10 đề) | Chân trời sáng tạo

II. Read and tick

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 năm 2022 - 2023 có đáp án (10 đề) | Chân trời sáng tạo

III. Write “s” or “es”

1. apple____ 

2. egg____

3. pot____     

4. bus____

5. box____    

6. chip____

Bộ 20 đề thi học kì 1 Tiếng anh lớp 1 Chân trời sáng tạo có đáp án năm 2022 - 2023 - Đề 10

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 Thông tư 22 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 1

Thời gian làm bài: 30 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 10)

I. Look at the pictures and complete the words

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 năm 2022 - 2023 có đáp án (10 đề) | Chân trời sáng tạo

II. Look at the picture and answer

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 năm 2022 - 2023 có đáp án (10 đề) | Chân trời sáng tạo

III. Nhìn tranh và hoàn thành câu

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 năm 2022 - 2023 có đáp án (10 đề) | Chân trời sáng tạo

Tài liệu có 20 trang. Để xem toàn bộ tài liệu, vui lòng tải xuống
Đánh giá

0

0 đánh giá

Tải xuống