Mĩ thuật lớp 11 Lí luận và lịch sử mĩ thuật Kết nối tri thức pdf

Tailieumoi cập nhật PDF nội dung sách giáo khoa tất cả các môn lớp 11 Kết nối tri thức mới nhất năm học 2023-2024 giúp Thầy/Cô dễ dàng xem online. Dưới đây là bản PDF demo SGK Mĩ thuật lớp 11 Lí luận và lịch sử mĩ thuật Kết nối tri thức mà NXB gửi đến Giáo viên để góp ý, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những bản pdf sgk các môn lớp 11 năm 2023-2024 mới nhất. Mời các Thầy/Cô đón xem:

Giới thiệu về sách giáo khoa Mĩ thuật lớp 11 Lí luận và lịch sử mĩ thuật PDF

Kết nối tri thức với cuộc sống

Về tác giả:

- Đinh Gia Lê ( Tổng chủ biên )

- Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (đồng Chủ biên)

- Đào Thị Thúy Anh

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

Về nội dung sách:

Sách giáo khoa Mĩ thuật lớp 11 Lí luận và lịch sử mĩ thuật Kết nối tri thức gồm 3 Bài: 

- Bài 1: Khái quát về lí luận mĩ thuật

- Bài 2: Tìm hiểu tác giả trong lĩnh vực mĩ thuật

- Bài 3: Phân tích tác phẩm mĩ thuật

Để xem online nội dung chi tiết, mời quý Thầy/Cô tải bản PDF sgk Mĩ thuật lớp 11 Lí luận và lịch sử mĩ thuật Kết nối tri thức:

Xem thêm
Mĩ thuật lớp 11 Lí luận và lịch sử mĩ thuật Kết nối tri thức pdf (trang 1)
Trang 1
Mĩ thuật lớp 11 Lí luận và lịch sử mĩ thuật Kết nối tri thức pdf (trang 2)
Trang 2
Mĩ thuật lớp 11 Lí luận và lịch sử mĩ thuật Kết nối tri thức pdf (trang 3)
Trang 3
Tài liệu có 34 trang. Để xem toàn bộ tài liệu, vui lòng tải xuống
Từ khóa :
sách giáo khoa

Đánh giá

0

0 đánh giá

Tải xuống