Tin học lớp 11 Tin học Định hướng khoa học máy tính Kết nối tri thức pdf

Tải xuống 150 272 27

Tailieumoi cập nhật PDF nội dung sách giáo khoa tất cả các môn lớp 11 Kết nối tri thức mới nhất năm học 2023-2024 giúp Thầy/Cô dễ dàng xem online. Dưới đây là bản PDF demo SGK Tin học lớp 11 Tin học Định hướng khoa học máy tính Kết nối tri thức mà NXB gửi đến Giáo viên để góp ý, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những bản pdf sgk các môn lớp 11 năm 2023-2024 mới nhất. Mời các Thầy/Cô đón xem:

Giới thiệu về sách giáo khoa Tin học lớp 11 Tin học Định hướng khoa học máy tính PDF

Kết nối tri thức với cuộc sống

Về tác giả:

- Phạm Thế Long ( Tổng chủ biên )

- Bùi Việt Hà, Đào Kiến Quốc (đồng Chủ biên)

- Nguyễn Hoàng Hà, Nguyễn Nam Hải, Nguyễn Thị Hiền, Dương Quỳnh Nga, Trương Vô Hữu Thiên, Lê Hữu Tôn, Phạm Thị Bích Vân, Đặng Bích Việt

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

Về nội dung sách:

Sách giáo khoa Tin học lớp 11 Tin học Định hướng khoa học máy tính Kết nối tri thức gồm 6 Chủ đề: 

- Chủ đề 1: Máy tính và xã hội tri thức

- Chủ đề 2: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

- Chủ đề 3: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số

- Chủ đề 4: Giới thiệu các hệ cơ sở dữ liệu

- Chủ đề 5: Hướng nghiệp với tin học

- Chủ đề 6: Kĩ thuật lập trình

Để xem online nội dung chi tiết, mời quý Thầy/Cô tải bản PDF sgk Tin học lớp 11 Tin học Định hướng khoa học máy tính Kết nối tri thức:

Xem thêm
Tin học lớp 11 Tin học Định hướng khoa học máy tính Kết nối tri thức pdf (trang 1)
Trang 1
Tin học lớp 11 Tin học Định hướng khoa học máy tính Kết nối tri thức pdf (trang 2)
Trang 2
Tin học lớp 11 Tin học Định hướng khoa học máy tính Kết nối tri thức pdf (trang 3)
Trang 3
Tài liệu có 150 trang. Để xem toàn bộ tài liệu, vui lòng tải xuống

Đánh giá

0

0 đánh giá

Tải xuống