Câu hỏi:

16/05/2022 20,458

Thế nào là cặp NST tương đồng ?

A. Cặp NST tương đồng là cặp NST chỉ tồn tại trong tế bào sinh dưỡng

B. Cặp NST tương đồng gồm hai chiếc giống nhau về hình dạng, kích thước, trong đó một chiếc có nguồn gốc từ bố, một chiếc có nguồn gốc từ mẹ

Đáp án chính xác

C. Cặp NST tương đồng là cặp NST được hình thành sau khi NST tự nhân đôi

D. Cả A và B


 

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Cặp NST tương đồng gồm hai chiếc giống nhau về hình dạng, kích thước, trong đó một chiếc có nguồn gốc từ bố, một chiếc có nguồn gốc từ mẹ

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

NST thường tồn tại thành từng cặp tương đồng trong

Xem đáp án » 16/05/2022 9,712

Câu 2:

Cặp NST tương đồng là

Xem đáp án » 16/05/2022 6,428

Câu 3:

Bộ NST đơn bội chỉ chứa

Xem đáp án » 16/05/2022 5,180

Câu 4:

Bộ Nhiễm sắc thể chứa các cặp NST tương đồng là bộ NST

Xem đáp án » 16/05/2022 4,441

Câu 5:

Thành phần hoá học của NST bao gồm

Xem đáp án » 16/05/2022 4,260

Câu 6:

NST thường tồn tại thành từng chiếc trong tế bào nào ?

Xem đáp án » 16/05/2022 3,911

Câu 7:

NST là cấu trúc có ở

Xem đáp án » 16/05/2022 3,057

Câu 8:

Mỗi loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể đặc trưng bởi

Xem đáp án » 16/05/2022 2,865

Câu 9:

Câu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án » 16/05/2022 2,359

Câu 10:

Dạng NST chỉ chứa một sợi nhiễm sắc là NST dạng ?

Xem đáp án » 16/05/2022 2,184

Câu 11:

Cặp nhiễm sắc thể tương đồng là cặp nhiễm sắc thể

Xem đáp án » 16/05/2022 2,059

Câu 12:

Ở kì nào của quá trình phân bào, nhiễm sắc thể (NST) có hình dạng và kích thước đặc trưng?

Xem đáp án » 16/05/2022 2,055

Câu 13:

Tính đặc trưng của nhiễm sắc thể là gì ?

Xem đáp án » 16/05/2022 1,804

Câu 14:

Đặc điểm của NST trong các tế bào sinh dưỡng là

Xem đáp án » 16/05/2022 1,724

Câu 15:

NST có hình thái và kích thước như thế nào ?

Xem đáp án » 16/05/2022 1,603

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »
Xem thêm »