Câu hỏi:

31/08/2022 632

Một mặt đồng hồ có các điện tích âm q, -2q, -3q,,-12q, được đặt cố định ở vị trí các số tương ứng. Các kim đồng hồ không làm nhiễu loạn điện trường tổng hợp của các điện tích điểm. Hỏi giờ nào thì kim chỉ giờ cùng chiều với vectơ cường độ điện trường ở tâm mặt đồng hồ?

A. 9h30m

Đáp án chính xác

B. 6h

C. 12h

D. 3h30m

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một điện tích q = 1 (µC) di chuyển từ điểm A đến điểm B trong điện trường, nó thu được một năng lượng W = 0,2 (mJ). Hiệu điện thế giữa hai điểm A, B là

Xem đáp án » 31/08/2022 24,468

Câu 2:

Hai điện tích điểm q1 = 4qq2 = -q đặt tại hai điểm A và B cách nhau 9 cm trong chân không. Điểm M có cường độ điện trường tổng hợp bằng 0 cách B một khoảng

Xem đáp án » 31/08/2022 22,968

Câu 3:

Hai quả cầu nhẹ cùng khối lượng được treo gần nhau bằng hai dây cách điện có cùng chiều dài và hai quả cầu không chạm vào nhau. Tích cho hai quả cầu điện tích cùng dấu nhưng có độ lớn khác nhau thì góc lệch so với phương thẳng đứng của hai quả cầu có đặc điểm gì?

Xem đáp án » 31/08/2022 21,429

Câu 4:

Một hạt bụi khối lượng 3,6.10-15kg nằm lơ lửng giữa hai tấm kim loại song song nằm ngang và nhiễm điện trái dấu . Điện tích của nó bằng 4,8.10-18 C. Hỏi điện trường giữa hai tấm đó, lấy g = 10m/s2

Xem đáp án » 31/08/2022 16,281

Câu 5:

Khi một điện tích q di chuyển trong một điện trường từ một điểm A đến một điểm B thì lực điện sinh công 2,5J. Nếu thế năng của q tại A là 2,5J, thì thế năng của nó tại B là

Xem đáp án » 31/08/2022 12,595

Câu 6:

Hai điện tích điểm q1 = 10-9 Cq2 = - 2.10-9C hút nhau bằng lực có độ lớn 10-5 N khi đặt trong không khí. Khoảng cách giữa chúng là

Xem đáp án » 31/08/2022 12,415

Câu 7:

Cho ba điện tích q1 = - q2 = q3 = q >0 đặt ở các đỉnh của một tam giác vuông có một góc nhọn 300 và cạnh huyền 2a. Xác định cường độ điện trường tại trung điểm M của cạnh huyền; biết điện tích q2 < 0 nằm ở đỉnh góc 300

Xem đáp án » 31/08/2022 6,704

Câu 8:

Giữa hai bản kim loại phẳng song song cách nhau 4cm có một hiệu điện thế không đổi 200V. Cường độ điện trường ở khoảng giữa hai bản kim loại là

Xem đáp án » 31/08/2022 5,492

Câu 9:

Trong các phát biểu dưới đây, phát biểu nào sai?

Xem đáp án » 31/08/2022 5,297

Câu 10:

Một vật mang điện âm là do

Xem đáp án » 31/08/2022 4,335

Câu 11:

Trong các đại lượng vật lí sau đây, đại lượng nào là véctơ?

Xem đáp án » 31/08/2022 3,499

Câu 12:

Một tụ điện có điện dung 5.10-6 F. Điện tích của tụ điện bằng 86 μC. Hỏi hiệu điện thế trên hai bản tụ điện bằng bao nhiêu?

Xem đáp án » 31/08/2022 1,536

Câu 13:

Có 3 tụ điện giống nhau mắc nối tiếp mỗi tụ điện có điện dung là 6 µC. Điện dung của bộ tụ điện là

Xem đáp án » 31/08/2022 1,495

Câu 14:

Có 3 tụ điện giống nhau mắc song song mỗi tụ điện có điện dung là 6 µF. Điện dung của bộ tụ điện là

Xem đáp án » 31/08/2022 1,355

Câu 15:

Một electron bay với động năng 410 eV (1 eV= 1,6.10-19J) từ một điểm có điện thế V1 = 600V theo hướng đường sức điện. Hãy xác định điện thế tại điểm mà ở đó electron dừng lại. Cho qe= -1,6.10-19C , me = 9,1.10-31kg

Xem đáp án » 31/08/2022 1,321

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »
Xem thêm »