Câu hỏi:

24/08/2022 107

Khu công nghiệp tập trung có đặc điểm nào sau đây?


A. Gắn với đô thị vừa và lớn.


B. Có ranh giới địa lí xác định.

Đáp án chính xác

C. Gồm 1 đến 2 xí nghiệp.

D. Có ngành công nghiệp chủ đạo.

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: B

Khu công nghiệp tập trung có ranh giới địa lí xác định, phân bố ở nơi có vị trí địa lí thuận lợi (gần sân bay, đường ô tô, cảng biển,…), nằm tách biệt với khu dân cư.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trung tâm công nghiệp có vai trò nào sau đây?

Xem đáp án » 24/08/2022 126

Câu 2:

Nhận định nào sau đây không phải đặc điểm của điểm công nghiệp?

Xem đáp án » 24/08/2022 106

Câu 3:

Tứ giác công nghiệp ở miền Đông Nam Bộ được gọi là

Xem đáp án » 24/08/2022 97

Câu 4:

Khu công nghiệp có vai trò nào sau đây?

Xem đáp án » 24/08/2022 82

Câu 5:

Khu công nghiệp không có vai trò nào sau đây?

Xem đáp án » 24/08/2022 74

Câu 6:

Điểm công nghiệp không có vai trò nào sau đây?

Xem đáp án » 24/08/2022 71

Câu 7:

Vùng công nghiệp không có vai trò nào sau đây?

Xem đáp án » 24/08/2022 67

Câu 8:

Gồm 1 - 2 xí nghiệp riêng lẻ, phân bố gần vùng nguyên nhiên liệu và đồng nhất với một điểm dân cư là đặc điểm nổi bật của

Xem đáp án » 24/08/2022 62

Câu 9:

Đã Nẵng là hình thức của tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây?

Xem đáp án » 24/08/2022 58

Câu 10:

Trung tâm công nghiệp thường là

Xem đáp án » 24/08/2022 56

Câu 11:

Điểm công nghiệp có vai trò nào sau đây?

Xem đáp án » 24/08/2022 54

Câu 12:

Trung tâm công nghiệp là hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp, bao gồm có

Xem đáp án » 24/08/2022 51

Câu 13:

Đặc điểm cơ bản của vùng công nghiệp là

Xem đáp án » 24/08/2022 51

Câu 14:

Vùng công nghiệp có vai trò nào sau đây?

Xem đáp án » 24/08/2022 44

Đề thi liên quan

Xem thêm »
Xem thêm »

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »
Xem thêm »