Lời bài hát Nobody like you - Turning Red OST - Disney | Nobody like you Lyrics

1 K

Bài hát Nobody like you của Turning Red OST thuộc nhà Disney, ra mắt vào 18/03/2022. Được viết bởi Billie Eilish và anh trai cô Finneas O'Connell, ca khúc gợi nhớ đến những bản hit kinh điển từ những năm 1990 và đầu những năm 2000 của các nhóm nhạc nam như NSYNC và Backstreet Boys. Mời mọi người thưởng thức bài hát.

1. MV Nobody like you

2. Lời bài hát Nobody like you

Yeah, ooh, yeah

I've never met nobody like you
Had friends and I've had buddies, it's true
But they don't turn my tummy the way you do
I've never met nobody like you
Oh, yeah, yeah

You're never not on my mind, oh my, oh my
I'm never not by your side, your side, your side
I'm never gon' let you cry, oh, cry, don't cry
I'll never not be your ride or die, alright

Let's call it what it is, it's a masterpiece
Gotta whole lotta love for them city streets (Glendale)
Tonight, is the place to be, gotta big boom-box and a new CD
Come on, everybody let's tear it up
If you want mad skills, you can share with us
(Come on) I want everybody to stop and stare
And you know why, it's me (Robaire)

Woo, uh
It's too good
Yeah, Haha
Let's go

You're never not on my mind, oh my, oh my
I'm never not by your side, your side, your side
I'm never gon' let you cry, oh, cry, don't cry
I'll never not be your ride or die, alright

Li-Li-Li-Li-Li-Li-Like you
Li-Li-Li-Li-Li-Li-Like you
Li-Li-Li-Li-Li-Li-Like you
Like you, like you
Li-Li-Li-Li-Li-Li-Like you
Li-Li-Li-Li-Li-Li-Like you
Li-Li-Li-Li-Li-Li-Like you
Like you, like you

I've never met nobody like you
Had friends and I've had buddies, it's true
But they don't turn my tummy the way you do
I've never met nobody like you

You're never not on my mind, oh my, oh my
I'm never not by your side, your side, your side
I'm never gon' let you cry, oh, cry, don't cry
I'll never not be your ride or die, alright

3. Nobody like you - Lyrics video

4. Hợp âm Nobody like you

[Intro]
F E
Am Cmaj7 F E Am
Yeah, ooh, yeah

[Verse 1]
F E Am
I've never met nobody like you
F E Am
Had friends and I’ve had buddies, it's true
F E Am
But they don't turn my tummy the way you do
F E Am
I’ve never met nobody like you
F E Am Cmaj7 F E Am
Oh, yeah, yeah

[Chorus]
F E Am
You're never not on my mind, oh my, oh my
Cmaj7 F E Am
I'm never not by your side, your side, your side
F E Am
I'm never gon' let you cry, oh cry, don't cry
Cmaj7 F E Am
I'll never not be your ride or die, alright

[Verse 2]
F E
Let's call it what it is, it’s a masterpiece
Am Cmaj7 F
Gotta whole lotta love for them city streets (Glendale)
E Am
Tonight is the place to be, gotta big boom-box and a new CD
F E
Come on, everybody let’s tear it up
Am Cmaj7
If you want mad skills, you can share with us
F E
I want everybody to stop and stare
Am
And you know why, it's me (Robaire)

[Interlude]
F E Am
Woo, uh
Cmaj7
It’s too good
F E
Yeah, haha
Am
Let's go

[Chorus]
F E Am
You're never not on my mind, oh my, oh my
Cmaj7 F E Am
I'm never not by your side, your side, your side
F E Am
I'm never gon' let you cry, oh cry, don't cry
Cmaj7 F E Am
I'll never not be your ride or die, alright

[Post-Chorus]
N.C.
Li-Li-Li-Li-Li-Li-Like you
N.C.
Li-Li-Li-Li-Li-Li-Like you
N.C.
Li-Li-Li-Li-Li-Li-Like you
N.C.
Like you, like you
N.C.
Li-Li-Li-Li-Li-Li-Like you
N.C.
Li-Li-Li-Li-Li-Li-Like you
N.C.
Li-Li-Li-Li-Li-Li-Like you
N.C.
Like you, like you

[Verse 3]
F E Am
I've never met nobody like you
F E Am
Had friends and I’ve had buddies, it's true
F E Am
But they don't turn my tummy the way you do
F E Am
I’ve never met nobody like you

[Chorus]
F E Am
You're never not on my mind, oh my, oh my
Cmaj7 F E Am
I'm never not by your side, your side, your side
F E Am
I'm never gon' let you cry, oh cry, don't cry
Cmaj7 F E Am
I'll never not be your ride or die, alright

Xem thêm các lời bài hát khác của Disney tại đây:

Lời bài hát U know what's up - Turning Red OST - Disney

Từ khóa :
Lời bài hát
Đánh giá

0

0 đánh giá