Lời bài hát When we were young - Adele | When we were young Lyrics

569

"When We Were Young" là một bài hát của nghệ sĩ thu âm người Anh Adele, phát hành ngày 22 tháng 1 năm 2016 bởi XL Recordings như là đĩa đơn thứ hai trích từ album phòng thu thứ ba của cô, 25 (2015). "When We Were Young" là một bản soul ballad, với nội dung nói về việc hồi tưởng lại những ký ức đẹp trong quá khứ với một người thân yêu. Sau khi phát hành, nó rất được nhiều lời khen ngợi từ các nhà phê bình âm nhạc, trong đó họ đánh giá cao phần ca từ của bài hát và giọng hát của Adele. Mời các bạn cùng thưởng thức MV và lời bài hát When we were young.

1. MV When we were young. 

2. Lời bài hát When we were young

Everybody loves the things you doFrom the way you talkTo the way you moveEverybody here is watching you'Cause you feel like homeYou're like a dream come true
But if by chance you're here aloneCan I have a moment?Before I go?'Cause I've been by myself all night longHoping you're someone I used to know
You look like a movieYou sound like a songMy God this reminds me, of when we were young
Let me photograph you in this lightIn case it is the last timeThat we might be exactly like we wereBefore we realizedWe were scared of getting oldIt made us restlessIt was just like a movieIt was just like a song
I was so scared to face my fearsNobody told me that you'd be hereAnd I'd swear you moved overseasThat's what you said, when you left me
You still look like a movieYou still sound like a songMy God, this reminds me, of when we were young
Let me photograph you in this lightIn case it is the last timeThat we might be exactly like we wereBefore we realized
We were sad of getting oldIt made us restlessIt was just like a movieIt was just like a song
When we were young(When we were young)When we were young(When we were young)
It's hard to win me backEverything just takes me backTo when you were thereTo when you were there
And a part of me keeps holding onJust in case it hasn't goneI guess I still careDo you still care?
It was just like a movieIt was just like a songMy God, this reminds meOf when we were young
When we were young(When we were young)When we were young(When we were young)
Let me photograph you in this lightIn case it is the last timeThat we might be exactly like we wereBefore we realizedWe were sad of getting old
It made us restlessOh I'm so mad I'm getting oldIt makes me reckless
It was just like a movieIt was just like a songWhen we were young
3. When we were young - Lyrics
4. Hợp âm When we were young
(Capo 3)
(Intro)
[Am] [Em] [F] [C]
[Dm] [C]
(Verse 1)
[Am] Everybody [Em]loves the things you [F]do [C]
From the way you [Dm]talk to the way you [C]move
[Am]Everybody [Em]here is [F]watching you [C]
Cause you feel like [Dm]
home, you're like a dream [C]come true [C] [C]
 
[Am]But if by [Em]chance you're here [F]alone [C]
Can I have a [Dm]moment before I [C]go [C] [C]
[Am]Cause I've been by [Em]myself all night [F]long [C]
Hoping you're [Dm]someone I used to [G]know
 
(Pre-chorus)
You look like a [F]movie [G]
You sound like a [Em]song [F]
My god this [F]reminds me [G]
Of when we were [Em]young [G]
 
(Chorus)
Let me [C]photograph you [Em]in this
light, in [F]case it is the [G]last time
That we [C]might be [Em]exactly
like we [F]were before we [G]realized
We were [Am]sad of getting [C]old, it made us [F]restless [Fm]
It was just like a [Dm]movie[F], it was just like a [G]song [G]
 
(Verse 2)
[Am]I was so [Em]scared to face my [F]fears [C]
Cause nobody [Dm]told me that you'd be [C]here
[Am]And I swore [Em]you moved [F]overseas [C]
That's what [Dm]you said when you left [G]me
 
(Pre-chorus)
You still look like a [F]movie [G]
You still sound like a [Em]song [F]
My god this [F]reminds me [G]
Of when we were [Em]young [G]
 
(Chorus)
Let me [C]photograph you [Em]in this
light, in [F]case it is the [G]last time
That we [C]might be [Em]exactly
like we [F]were before we [G]realized
We were [Am]sad of getting [C]old, it made us [F]restless [Fm]
It was just like a [Dm]movie[F], it was just like a [G]song [G]
 
(Bridge)
When [Am]we were young [C]
When [F]we were young [C]
When [Am]we were young [C]
When [F]we were young [G]
 
(Verse 3)
It's [Am]hard to [C]win me back, [F]everything just [C]takes me back
To when [Dm]you were there[C]
To when [G]you were there [G]
And a [Am]part of me keeps [C]holding
on [F]just in case it [C]hasn't gone
I guess [Dm]I still care
Do [G]you still care?
 
(Pre-chorus)
It was just like a [F]movie [G]
It was just like a [Em]song [F]
My god this [F]reminds me [G]
Of when we were [Em]young [G]
 
(Bridge)
When [C]we were young [Em]
When [F]we were young [G]
When [C]we were young [Em]
When [F]we were young [G]
 
(Chorus)
Let me [C]photograph you [Em]in this
light, in [F]case it is the [G]last time
That we [C]might be [Em]exactly
like we [F]were before we [G]realized
We were [Am]sad of getting [C]old, it made us [F]restless [Fm]
It was just like a [Dm]movie[F], it was just like a [G]song [G]
When we were [C]young
Từ khóa :
Lời bài hát
Đánh giá

0

0 đánh giá