Tìm kiếm

Lớp 9

Trắc nghiệm Chương 4: Sự bảo toàn và chuyển hóa năng lượng có đáp án – Vật lí lớp 9 Admin Vietjack Trắc nghiệm Chương 4: Sự bảo toàn và chuyển hóa năng lượng - Vật lí lớp 9 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Vật lí lớp 9 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 195 13 0
Trắc nghiệm Điện gió - Điện mặt trời - Điện hạt nhân có đáp án – Vật lí lớp 9 Admin Vietjack Trắc nghiệm Điện gió - Điện mặt trời - Điện hạt nhân - Vật lí lớp 9 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Vật lí lớp 9 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 172 4 0
Trắc nghiệm Sản xuất điện năng - nhiệt điện và thủy điện có đáp án – Vật lí lớp 9 Admin Vietjack Trắc nghiệm Sản xuất điện năng - nhiệt điện và thủy điện - Vật lí lớp 9 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Vật lí lớp 9 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 146 4 0
Trắc nghiệm Định luật bảo toàn năng lượng có đáp án – Vật lí lớp 9 Admin Vietjack Trắc nghiệm Định luật bảo toàn năng lượng - Vật lí lớp 9 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Vật lí lớp 9 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 119 5 0
Trắc nghiệm Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng có đáp án – Vật lí lớp 9 Admin Vietjack Trắc nghiệm Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng - Vật lí lớp 9 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Vật lí lớp 9 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 141 4 0
Trắc nghiệm Chương 3: Quang học có đáp án – Vật lí lớp 9 Admin Vietjack Trắc nghiệm Chương 3: Quang học - Vật Lí 9 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí lớp 9 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 119 17 0
Trắc nghiệm Các tác dụng của ánh sáng có đáp án – Vật lí lớp 9 Admin Vietjack Trắc nghiệm Các tác dụng của ánh sáng - Vật lí lớp 9 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Vật lí lớp 9 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 115 4 0
Trắc nghiệm Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu có đáp án – Vật lí lớp 9 Admin Vietjack Trắc nghiệm Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu - Vật lí lớp 9 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Vật lí lớp 9 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 147 5 0
Trắc nghiệm Sự trộn các ánh sáng màu có đáp án – Vật lí lớp 9 Admin Vietjack Trắc nghiệm Sự trộn các ánh sáng màu - Vật lí lớp 9 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Vật lí lớp 9 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 103 4 0
Trắc nghiệm Sự phân tích ánh sáng trắng có đáp án – Vật lí lớp 9 Admin Vietjack Trắc nghiệm Sự phân tích ánh sáng trắng - Vật lí lớp 9 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Vật lí lớp 9 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 114 4 0
Trắc nghiệm Ánh sáng trắng và ánh sáng màu có đáp án – Vật lí lớp 9 Admin Vietjack Trắc nghiệm Ánh sáng trắng và ánh sáng màu - Vật lí lớp 9 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Vật lí lớp 9 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 93 4 0
Trắc nghiệm Bài tập quang hình học có đáp án – Vật lí lớp 9 Admin Vietjack Trắc nghiệm Bài tập quang hình học - Vật lí lớp 9 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Vật lí lớp 9 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 95 8 0