Tìm kiếm

Lớp 8

Giáo án ngữ văn lớp 8 Tuần 19 Tiết 72: Trả bài kiểm tra tổng hợp damthanduc98 Giáo án ngữ văn lớp 8 Tuần 19 Tiết 72: Trả bài kiểm tra tổng hợp – Bộ tài liệu Giáo án ngữ văn lớp 8 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 63 2 0
Giáo án ngữ văn lớp 8 Tuần 19 Tiết 69, 70: Tập làm thơ bày chữ damthanduc98 Giáo án ngữ văn lớp 8 Tuần 19 Tiết 69, 70: Tập làm thơ bày chữ – Bộ tài liệu Giáo án ngữ văn lớp 8 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 39 3 0
Giáo án ngữ văn lớp 8 Tuần 18 Tiết 67, 68: Kiểm tra học kì 1 damthanduc98 Giáo án ngữ văn lớp 8 Tuần 18 Tiết 67, 68: Kiểm tra học kì 1 – Bộ tài liệu Giáo án ngữ văn lớp 8 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 55 2 0
Giáo án ngữ văn lớp 8 Tuần 18 Tiết 66: Trả bài kiểm tra tiếng việt damthanduc98 Giáo án ngữ văn lớp 8 Tuần 18 Tiết 66: Trả bài kiểm tra tiếng việt – Bộ tài liệu Giáo án ngữ văn lớp 8 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 45 2 0
Giáo án ngữ văn lớp 8 Tuần 17 Tiết 65: Hai chữ nước nhà damthanduc98 Giáo án ngữ văn lớp 8 Tuần 17 Tiết 65: Hai chữ nước nhà – Bộ tài liệu Giáo án ngữ văn lớp 8 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 59 7 0
Giáo án ngữ văn lớp 8 Tuần 17 Tiết 64: Ông đồ damthanduc98 Giáo án ngữ văn lớp 8 Tuần 17 Tiết 64: Ông đồ – Bộ tài liệu Giáo án ngữ văn lớp 8 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 55 5 0
Giáo án ngữ văn lớp 8 Tuần 16 Tiết 63: Trả bài viết số 3 damthanduc98 Giáo án ngữ văn lớp 8 Tuần 16 Tiết 63: Trả bài viết số 3 – Bộ tài liệu Giáo án ngữ văn lớp 8 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 47 4 0
Giáo án ngữ văn lớp 8 Tuần 16 Tiết 62: Ôn tập tiếng việt damthanduc98 Giáo án ngữ văn lớp 8 Tuần 16 Tiết 62: Ôn tập tiếng việt – Bộ tài liệu Giáo án ngữ văn lớp 8 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 54 3 0
Giáo án ngữ văn lớp 8 Tuần 16 Tiết 61: Muốn làm thằng cuội damthanduc98 Giáo án ngữ văn lớp 8 Tuần 16 Tiết 61: Muốn làm thằng cuội – Bộ tài liệu Giáo án ngữ văn lớp 8 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 119 6 2
Giáo án ngữ văn lớp 8 Tuần 15 Tiết 60: Thuyết minh về một thể loại văn học damthanduc98 Giáo án ngữ văn lớp 8 Tuần 15 Tiết 60: Thuyết minh về một thể loại văn học – Bộ tài liệu Giáo án ngữ văn lớp 8 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 59 3 1
Giáo án ngữ văn lớp 8 Tuần 15 Tiết 59: Kiểm tra tiếng việt damthanduc98 Giáo án ngữ văn lớp 8 Tuần 15 Tiết 59: Kiểm tra tiếng việt – Bộ tài liệu Giáo án ngữ văn lớp 8 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 33 4 0
Giáo án ngữ văn lớp 8 Tuần 15 Tiết 58: Ôn luyện về dấu câu damthanduc98 Giáo án ngữ văn lớp 8 Tuần 15 Tiết 58: Ôn luyện về dấu câu – Bộ tài liệu Giáo án ngữ văn lớp 8 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 36 3 0