Tìm kiếm

Lớp 6

Bài giảng Địa lí 6 Tiết 32: Đất và Các nhân tố hình thành đất Thuý Vân Bài giảng Địa lí 6 Tiết 32: Đất và Các nhân tố hình thành đất  - Bộ Bài giảng Địa lí 6 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất 66 24 0
Bài giảng Địa lí 6 Tiết 30: Biển và đại dương Thuý Vân Bài giảng Địa lí 6 Tiết 30: Biển và đại dương - Bộ Bài giảng Địa lí 6 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất 66 23 0
Bài giảng Địa lí 6 Tiết 29: Sông và hồ Thuý Vân Bài giảng Địa lí 6 Tiết 29: Sông và hồ - Bộ Bài giảng Địa lí 6 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất 76 31 0
Bài giảng Địa lí 6 Tiết 26: Các đới khí hậu trên Trái Đất Thuý Vân Bài giảng Địa lí 6 Tiết 26: Các đới khí hậu trên Trái Đất - Bộ Bài giảng Địa lí 6 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất 80 22 0
Bài giảng Địa lí 6 Tiết 25: Thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ lượng mưa Thuý Vân Bài giảng Địa lí 6 Tiết 25: Thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ lượng mưa - Bộ Bài giảng Địa lí 6 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất 63 29 0
Bài giảng Địa lý 6 Tiết 22: Thời tiết khí hậu và nhiệt độ không khí Thuý Vân Bài giảng Địa lý 6 Tiết 22: Thời tiết khí hậu và nhiệt độ không khí - Bộ Bài giảng Địa lý 6 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất 54 33 0
Bài giảng Địa lí 6 Tiết 20: Thực hành: Đọc bản đồ( hoặc lược đồ) địa hình tỉ lệ lớn Thuý Vân Bài giảng Địa lí 6 Tiết 20: Thực hành: Đọc bản đồ( hoặc lược đồ) địa hình tỉ lệ lớn - Bộ Bài giảng Địa lí 6 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất 70 20 0
Bài giảng Địa lí 6 Tiết 18: Địa hình bề mặt Trái Đất Thuý Vân Bài giảng Địa lí 6 Tiết 18: Địa hình bề mặt Trái Đất  - Bộ Bài giảng Địa lí 6 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất 57 15 0
Bài giảng địa lí 6 Tiết 10: Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa Thuý Vân Bài giảng địa lí 6 Tiết 10: Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa - Bộ Bài giảng địa lí 6 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất 60 31 0
Bài giảng địa lí 6 Tiết 9: Sự chuyển động của Trái Đất quanh mặt trời và các hệ quả Thuý Vân Bài giảng địa lí 6 Tiết 9: Sự chuyển động của Trái Đất quanh mặt trời và các hệ quả - Bộ Bài giảng địa lí 6 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất 52 24 0
Bài giảng Địa lí 6 Tiết 8: Sự vận động tự quay quanh trục của trái đất và các hệ quả Thuý Vân Bài giảng Địa lí 6 Tiết 8: Sự vận động tự quay quanh trục của trái đất và các hệ quả - Bộ Bài giảng Địa lí 6 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất 65 24 0
Bài giảng Địa lí 6 Tiết 5: Kí hiệu và cách biểu hiện địa hình trên bản đồ Thuý Vân Bài giảng Địa lí 6 Tiết 5: Kí hiệu và cách biểu hiện địa hình trên bản đồ - Bộ Bài giảng Địa lí 6 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất 56 19 0