Tìm kiếm

Tìm kiếm

Khoa học tự nhiên 6 Bài 3: Đo chiều dài, khối lượng và thời gian – Cánh diều Hoài Phạm Thị Thu Khoa học tự nhiên 6 Bài 3: Đo chiều dài, khối lượng và thời gian | Cánh diều Giải Khoa học tự nhiên lớp 6 chi tiết - Tuyển chọn lời giải bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 hay, chi tiết Cánh diều giúp học sinh làm bài tập Khoa học tự nhiên 6. 35 13 0
Hãy ước lượng thời gian một nhịp tim của em. Kiểm tra lại bằng cách đo Hoài Phạm Thị Thu Hãy ước lượng thời gian một nhịp tim của em. Kiểm tra lại bằng cách đo - Lời giải bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 Cánh diều chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Khoa học tự nhiên 6 60 1 0
Khi đo thời gian chuyển động của một vật, nếu em bấm START/STOP trước Hoài Phạm Thị Thu Khi đo thời gian chuyển động của một vật, nếu em bấm START/STOP trước - Lời giải bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 Cánh diều chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Khoa học tự nhiên 6 63 1 0
Hãy kể tên các đơn vị đo thời gian mà em biết Hoài Phạm Thị Thu Hãy kể tên các đơn vị đo thời gian mà em biết - Lời giải bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 Cánh diều chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Khoa học tự nhiên 6 66 1 0
Ước lượng khối lượng chiếc cặp sách của em, rồi dùng cân để kiểm tra lại kết quả Hoài Phạm Thị Thu Ước lượng khối lượng chiếc cặp sách của em, rồi dùng cân để kiểm tra lại kết quả - Lời giải bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 Cánh diều chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Khoa học tự nhiên 6 50 1 0
Hãy cho biết vị trí nhìn cân như bạn A và bạn C hình 3.8 Hoài Phạm Thị Thu Hãy cho biết vị trí nhìn cân như bạn A và bạn C hình 3.8 - Lời giải bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 Cánh diều chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Khoa học tự nhiên 6 50 1 0
Hãy lấy ví dụ về các loại cân mà em biết Hoài Phạm Thị Thu Hãy lấy ví dụ về các loại cân mà em biết - Lời giải bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 Cánh diều chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Khoa học tự nhiên 6 50 2 0
Hãy kể tên các đơn vị đo khối lượng mà em biết Hoài Phạm Thị Thu Hãy kể tên các đơn vị đo khối lượng mà em biết - Lời giải bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 Cánh diều chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Khoa học tự nhiên 6 56 1 0
Hãy ước lượng các độ dài dưới đây rồi kiểm tra lại bằng cách đo Hoài Phạm Thị Thu Hãy ước lượng các độ dài dưới đây rồi kiểm tra lại bằng cách đo - Lời giải bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 Cánh diều chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Khoa học tự nhiên 6 57 1 0
Dùng thước học sinh để đo chiều dọc và chiều ngang của một quyển vở Hoài Phạm Thị Thu Dùng thước học sinh để đo chiều dọc và chiều ngang của một quyển vở - Lời giải bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 Cánh diều chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Khoa học tự nhiên 6 50 1 0
Khi đặt mắt nhìn như hình 3.6a hoặc hình 3.6b thì ảnh hưởng thế nào Hoài Phạm Thị Thu Khi đặt mắt nhìn như hình 3.6a hoặc hình 3.6b thì ảnh hưởng thế nào - Lời giải bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 Cánh diều chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Khoa học tự nhiên 6 60 1 0
Dựa vào hình 3.4, thảo luận về cách đo chiều dài bằng thước Hoài Phạm Thị Thu Dựa vào hình 3.4, thảo luận về cách đo chiều dài bằng thước - Lời giải bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 Cánh diều chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Khoa học tự nhiên 6 63 1 0