Tìm kiếm

Tìm kiếm

Giáo án công nghệ 12 ôn tập HKII mới nhất Huỳnh Huy GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 12 ÔN TẬP HỌC KỲ II MỚI NHẤT Tài liệu Giáo án Công nghệ 12 theo mẫu Giáo án môn Công nghệ chuẩn của Bộ Giáo dục. 29 3 0
Giáo án công nghệ 12 ôn tập HKI mới nhất Huỳnh Huy GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 12 ÔN TẬP HKI MỚI NHẤT Tài liệu Giáo án Công nghệ 12 theo mẫu Giáo án môn Công nghệ chuẩn của Bộ Giáo dục. 53 5 0
Giáo án công nghệ 12 kiểm tra giữa HKII mới nhất Huỳnh Huy GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 12 KIỂM TRA GHKII MỚI NHẤT Tài liệu Giáo án Công nghệ 12 theo mẫu Giáo án môn Công nghệ chuẩn của Bộ Giáo dục. 64 6 0
Giáo án công nghệ 12 bài 28: Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ mới nhất Huỳnh Huy GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 12 BÀI 28: MẠNG ĐIỆN SẢN XUẤT QUY MÔ NHỎ MỚI NHẤT 37 4 0
Giáo án công nghệ 12 bài 26: Động cơ không đồng bộ ba pha mới nhất Huỳnh Huy GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 12 BÀI 26: ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA MỚI NHẤT 41 9 0
Giáo án công nghệ 12 bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha- máy biến áp ba pha mới nhất Huỳnh Huy GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 12 BÀI 25: MÁY ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA- MÁY BIẾN ÁP BA PHA MỚI NHẤT 66 6 0
Giáo án công nghệ 12 bài 23: Mạch điện xoay chiều ba pha(2 tiết) mới nhất Huỳnh Huy GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 12 BÀI 23: MẠCH  ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA(2 tiết) MỚI NHẤT 60 8 0
Giáo án công nghệ 12 bài 22: Hệ thống điện quốc gia mới nhất Huỳnh Huy GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 12 BÀI 22: HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA MỚI NHẤT 62 4 0
Giáo án công nghệ 12 bài 20: Máy thu hình mới nhất Huỳnh Huy GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 12 BÀI 20: MÁY THU HÌNH MỚI NHẤT 31 5 0
Giáo án công nghệ 12 bài 19: Máy thu thanh mới nhất Huỳnh Huy GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 12 BÀI 19: MÁY THU THANH MỚI NHẤT 50 4 0
Giáo án công nghệ 12 chủ đề: Mạch khuếch đại) mới nhất Huỳnh Huy GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 12 CHỦ ĐỀ: MẠCH KHUẾCH ĐẠI) MỚI NHẤT 47 11 1
Giáo án công nghệ 12 bài 17: Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông mới nhất Huỳnh Huy GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 12 BÀI 17: KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG MỚI NHẤT 51 5 0