Tìm kiếm

Tìm kiếm

Giáo án Lịch Sử 11 Nga Vũ Giáo án Lịch Sử 11 - Bộ tài liệu Giáo án Lịch Sử lớp 11 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 25 205 0
Giáo án Lịch Sử 11 Nga Vũ Giáo án Lịch Sử 11 - Bộ tài liệu Giáo án Lịch Sử lớp 11 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 33 97 0
Giáo án Lịch Sử 12 HK II Nga Vũ Giáo án Lịch Sử 12 HK II - Bộ tài liệu Giáo án Lịch Sử lớp 12 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 40 40 0
Giáo án lịch sử 5 ôn tập học kì I mới nhất Huỳnh Huy GIÁO ÁN LỊCH SỬ 5 ÔN TẬP HỌC KÌ I MỚI NHẤT 43 3 0
Giáo án lịch sử 5 ôn tập học kì II mới nhất Huỳnh Huy GIÁO ÁN LỊCH SỬ 5 ÔN TẬP HỌC KÌ II MỚI NHẤT 41 3 0
Giáo án lịch sử 5 bài 29: Ôn tập: Lịch sử nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến nay mới nhất Huỳnh Huy GIÁO ÁN LỊCH SỬ 5 BÀI 29: ÔN TẬP: LỊCH SỬ NƯỚC TA TỪ GIỮA THẾ KỈ XIX ĐẾN NAY MỚI NHẤT 33 3 0
Giáo án lịch sử 5 giải phóng thị xã Sóc Trăng mới nhất Huỳnh Huy GIÁO ÁN LỊCH SỬ 5 GIẢI PHÓNG THỊ XÃ SÓC TRĂNG MỚI NHẤT 54 4 0
Giáo án lịch sử 5 khu căn cứ tỉnh uỷ Sóc Trăng mới nhất Huỳnh Huy GIÁO ÁN LỊCH SỬ 5 KHU CĂN CỨ TỈNH UỶ SÓC TRĂNG MỚI NHẤT 40 5 0
Giáo án lịch sử 5 bài 28: Xây dựng nhà máy thuỷ điện hòa bình mới nhất Huỳnh Huy GIÁO ÁN LỊCH SỬ 5 BÀI 28: XÂY DỰNG  NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN HÒA BÌNH MỚI NHẤT 46 3 0
Giáo án lịch sử 5 bài 27: Hoàn thành thống nhất đất nước mới nhất. Huỳnh Huy GIÁO ÁN LỊCH SỬ 5 BÀI 27: HOÀN THÀNH THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC MỚI NHẤT. 37 3 0
Giáo án lịch sử 5 bài 26: Tiến vào dinh độc lập mới nhất Huỳnh Huy GIÁO ÁN LỊCH SỬ 5 BÀI 26: TIẾN VÀO DINH ĐỘC LẬP MỚI NHẤT 39 3 0
Giáo án lịch sử 5 bài 25: Lễ kí hiệp định pa-ri mới nhất. Huỳnh Huy GIÁO ÁN LỊCH SỬ 5 BÀI 25: LỄ KÍ HIỆP ĐỊNH PA-RI MỚI NHẤT. 51 3 0