Tìm kiếm

Tìm kiếm

Toán lớp 6 Bài 20: Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học – Kết nối tri thức Quý Lê Xuân Toán lớp 6 Bài 20: Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6 chi tiết - Tuyển chọn lời giải bài tập Toán lớp 6 Tập 1, Tập 2 hay, chi tiết Kết nối tri thức với cuộc sống giúp học sinh làm bài tập Toán 6. 52 12 0
Một gia đình dự định mua gạch men loại hình vuông cạnh 30 cm để lát nền Quý Lê Xuân Một gia đình dự định mua gạch men loại hình vuông cạnh 30 cm để lát nền - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6 79 1 0
Tính diện tích mảnh đất hình thang ABCD như hình dưới, biết AB = 10 m; DC = 25 m Quý Lê Xuân Tính diện tích mảnh đất hình thang ABCD như hình dưới, biết AB = 10 m; DC = 25 m - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6 69 1 0
Mặt sàn của một ngôi nhà được thiết kế như hình dưới (đơn vị m). Hãy tính diện Quý Lê Xuân Mặt sàn của một ngôi nhà được thiết kế như hình dưới (đơn vị m). Hãy tính diện - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6 79 2 0
Một mảnh ruộng hình thang có kích thước như hình dưới. Biết năng suất lúa là 0,8 kg/m2 Quý Lê Xuân Một mảnh ruộng hình thang có kích thước như hình dưới. Biết năng suất lúa là 0,8 kg/m2 - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6 73 1 0
Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 15m, chiều rộng 10 m như hình dưới Quý Lê Xuân Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 15m, chiều rộng 10 m như hình dưới - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6 56 1 0
Hình thoi MNPQ có cạnh MN = 6 cm. Tính chu vi hình thoi MNPQ Quý Lê Xuân Hình thoi MNPQ có cạnh MN = 6 cm. Tính chu vi hình thoi MNPQ - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6 50 1 0
Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật ABCD có AB = 4 cm; BC = 6 cm Quý Lê Xuân Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật ABCD có AB = 4 cm; BC = 6 cm - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6 57 1 0
Trong mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 8 m, chiều rộng 5 m, người ta trồng Quý Lê Xuân Trong mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 8 m, chiều rộng 5 m, người ta trồng - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6 83 1 0
Từ HĐ 3, hãy so sánh các đường chéo của hình thoi với chiều rộng và chiều dài Quý Lê Xuân Từ HĐ 3, hãy so sánh các đường chéo của hình thoi với chiều rộng và chiều dài - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6 51 1 0
Vẽ hình thoi trên giấy kẻ ô vuông và cắt, ghép thành hình chữ nhật Quý Lê Xuân Vẽ hình thoi trên giấy kẻ ô vuông và cắt, ghép thành hình chữ nhật - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6 54 1 0
Trên một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 12m, chiều rộng 10m, người ta phân chia Quý Lê Xuân Trên một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 12m, chiều rộng 10m, người ta phân chia - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6 92 2 0