Tìm kiếm

bài viết

Chỉ ra những đặc điểm của tản văn thể hiện trong văn bản trên thuy an pham Chỉ ra những đặc điểm của tản văn thể hiện trong văn bản trên – Tuyển chọn Soạn văn lớp 7 ngắn gọn nhất sách Chân trời sáng tạo Tập 1, Tập 2 giúp học sinh dễ dàng soạn văn 7.
7
Xác định chủ đề của văn bản và cho biết dựa vào đâu để em xác định như vậy thuy an pham Xác định chủ đề của văn bản và cho biết dựa vào đâu để em xác định như vậy – Tuyển chọn Soạn văn lớp 7 ngắn gọn nhất sách Chân trời sáng tạo Tập 1, Tập 2 giúp học sinh dễ dàng soạn văn 7.
6
Em cảm nhận được điều gì về cái “tôi” của tác giả đã thể hiện trọng văn bản thuy an pham Em cảm nhận được điều gì về cái “tôi” của tác giả đã thể hiện trọng văn bản – Tuyển chọn Soạn văn lớp 7 ngắn gọn nhất sách Chân trời sáng tạo Tập 1, Tập 2 giúp học sinh dễ dàng soạn văn 7.
6
Nhận xét về chất trữ tình trong văn bản Mùa phơi sân trước thuy an pham Nhận xét về chất trữ tình trong văn bản Mùa phơi sân trước – Tuyển chọn Soạn văn lớp 7 ngắn gọn nhất sách Chân trời sáng tạo Tập 1, Tập 2 giúp học sinh dễ dàng soạn văn 7.
6
Tìm một số từ ngữ, hình ảnh thể hiện tình cảm, cảm xúc của tác giả khi nhớ lại những kỉ niệm về “mùa phơi sân trước” thuy an pham Tìm một số từ ngữ, hình ảnh thể hiện tình cảm, cảm xúc của tác giả khi nhớ lại những kỉ niệm về “mùa phơi sân trước” – Tuyển chọn Soạn văn lớp 7 ngắn gọn nhất sách Chân trời sáng tạo Tập 1, Tập 2 giúp học sinh dễ dàng soạn văn 7.
8
Xác định các từ ngữ địa phương theo vùng miền bằng cách đánh dấu chéo (X) vào ô phù hợp thuy an pham Xác định các từ ngữ địa phương theo vùng miền bằng cách đánh dấu chéo (X) vào ô phù hợp – Tuyển chọn Soạn văn lớp 7 ngắn gọn nhất sách Chân trời sáng tạo Tập 1, Tập 2 giúp học sinh dễ dàng soạn văn 7.
3
Văn bản Mùa thu về Trùng Khánh nghe hạt dẻ hát đề cập đến nhiều vấn đề như: hạt dẻ, cốm hạt dẻ thuy an pham Văn bản Mùa thu về Trùng Khánh nghe hạt dẻ hát đề cập đến nhiều vấn đề như: hạt dẻ, cốm hạt dẻ – Tuyển chọn Soạn văn lớp 7 ngắn gọn nhất sách Chân trời sáng tạo Tập 1, Tập 2 giúp học sinh dễ dàng soạn văn 7.
7
Theo em, nếu thay đổi trật tự các đoạn trong Cốm Vòng thì có ảnh hưởng gì đến nội dung văn bản thuy an pham Theo em, nếu thay đổi trật tự các đoạn trong Cốm Vòng thì có ảnh hưởng gì đến nội dung văn bản – Tuyển chọn Soạn văn lớp 7 ngắn gọn nhất sách Chân trời sáng tạo Tập 1, Tập 2 giúp học sinh dễ dàng soạn văn 7.
3
Đọc lại văn bản Cốm Vòng và trả lời các câu hỏi sau: Chủ đề xuyên suốt các đoạn, các câu thuy an pham Đọc lại văn bản Cốm Vòng và trả lời các câu hỏi sau: Chủ đề xuyên suốt các đoạn, các câu – Tuyển chọn Soạn văn lớp 7 ngắn gọn nhất sách Chân trời sáng tạo Tập 1, Tập 2 giúp học sinh dễ dàng soạn văn 7.
6
Xác định chủ đề của bài thơ Thu sang thuy an pham Xác định chủ đề của bài thơ Thu sang – Tuyển chọn Soạn văn lớp 7 ngắn gọn nhất sách Chân trời sáng tạo Tập 1, Tập 2 giúp học sinh dễ dàng soạn văn 7.
3
Em có nhận xét gì về tình cảm của tác giả dành cho thiên nhiên và cách thể hiện tình cảm ấy trong bài thơ thuy an pham Em có nhận xét gì về tình cảm của tác giả dành cho thiên nhiên và cách thể hiện tình cảm ấy trong bài thơ – Tuyển chọn Soạn văn lớp 7 ngắn gọn nhất sách Chân trời sáng tạo Tập 1, Tập 2 giúp học sinh dễ dàng soạn văn 7.
3
Nêu cảm nhận của em về những âm thanh, màu sắc được miêu tả trong bài thơ thuy an pham Nêu cảm nhận của em về những âm thanh, màu sắc được miêu tả trong bài thơ – Tuyển chọn Soạn văn lớp 7 ngắn gọn nhất sách Chân trời sáng tạo Tập 1, Tập 2 giúp học sinh dễ dàng soạn văn 7.
3