Tìm kiếm

bài viết

Nêu cảm nhận của em khi đọc văn bản Mùa thu về Trùng Khánh nghe hạt dẻ hát thuy an pham Nêu cảm nhận của em khi đọc văn bản Mùa thu về Trùng Khánh nghe hạt dẻ hát – Tuyển chọn Soạn văn lớp 7 ngắn gọn nhất sách Chân trời sáng tạo Tập 1, Tập 2 giúp học sinh dễ dàng soạn văn 7.
10
Hãy chỉ ra một số đặc điểm của tản văn được thể hiện trong văn bản trên thuy an pham Hãy chỉ ra một số đặc điểm của tản văn được thể hiện trong văn bản trên – Tuyển chọn Soạn văn lớp 7 ngắn gọn nhất sách Chân trời sáng tạo Tập 1, Tập 2 giúp học sinh dễ dàng soạn văn 7.
5
Chủ đề của văn bản trên là gì? Dựa vào đâu để em xác định như vậy thuy an pham Chủ đề của văn bản trên là gì? Dựa vào đâu để em xác định như vậy – Tuyển chọn Soạn văn lớp 7 ngắn gọn nhất sách Chân trời sáng tạo Tập 1, Tập 2 giúp học sinh dễ dàng soạn văn 7.
4
Đọc văn bản Mùa thu về Trùng Khánh nghe hạt dẻ hát, em cảm nhận được điều gì về cái tôi của tác giả Y Phương thuy an pham Đọc văn bản Mùa thu về Trùng Khánh nghe hạt dẻ hát, em cảm nhận được điều gì về cái tôi của tác giả Y Phương – Tuyển chọn Soạn văn lớp 7 ngắn gọn nhất sách Chân trời sáng tạo Tập 1, Tập 2 giúp học sinh dễ dàng soạn văn 7.
5
Tìm những từ ngữ, hình ảnh thể hiện tình cảm, cảm xúc của tác giả về hạt dẻ, rừng dẻ quê hương thuy an pham Tìm những từ ngữ, hình ảnh thể hiện tình cảm, cảm xúc của tác giả về hạt dẻ, rừng dẻ quê hương – Tuyển chọn Soạn văn lớp 7 ngắn gọn nhất sách Chân trời sáng tạo Tập 1, Tập 2 giúp học sinh dễ dàng soạn văn 7.
6
Đoạn văn gợi cho em suy nghĩ gì về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên thuy an pham Đoạn văn gợi cho em suy nghĩ gì về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên – Tuyển chọn Soạn văn lớp 7 ngắn gọn nhất sách Chân trời sáng tạo Tập 1, Tập 2 giúp học sinh dễ dàng soạn văn 7.
7
Em hình dung thế nào về cảnh được tả trong đoạn văn này thuy an pham Em hình dung thế nào về cảnh được tả trong đoạn văn này – Tuyển chọn Soạn văn lớp 7 ngắn gọn nhất sách Chân trời sáng tạo Tập 1, Tập 2 giúp học sinh dễ dàng soạn văn 7.
8
Em hãy chia sẻ trải nghiệm của mình về sản vật đặc trưng cho một vùng đất thuy an pham Em hãy chia sẻ trải nghiệm của mình về sản vật đặc trưng cho một vùng đất – Tuyển chọn Soạn văn lớp 7 ngắn gọn nhất sách Chân trời sáng tạo Tập 1, Tập 2 giúp học sinh dễ dàng soạn văn 7.
5
“Ờ mà thật vậy, sao cứ phải là lá sen mới gói được cốm? Mà sao cứ phải là rơm tươi của cây lúa mới đem buộc được gói cốm?” thuy an pham “Ờ mà thật vậy, sao cứ phải là lá sen mới gói được cốm? Mà sao cứ phải là rơm tươi của cây lúa mới đem buộc được gói cốm?” – Tuyển chọn Soạn văn lớp 7 ngắn gọn nhất sách Chân trời sáng tạo Tập 1, Tập 2 giúp học sinh dễ dàng soạn văn 7.
5
Em hãy chỉ ra một số đặc điểm của tùy bút được thể hiện qua văn bản thuy an pham Em hãy chỉ ra một số đặc điểm của tùy bút được thể hiện qua văn bản – Tuyển chọn Soạn văn lớp 7 ngắn gọn nhất sách Chân trời sáng tạo Tập 1, Tập 2 giúp học sinh dễ dàng soạn văn 7.
4
Xác định chủ đề của văn bản. Dựa vào đâu em xác định như vậy thuy an pham Xác định chủ đề của văn bản. Dựa vào đâu em xác định như vậy – Tuyển chọn Soạn văn lớp 7 ngắn gọn nhất sách Chân trời sáng tạo Tập 1, Tập 2 giúp học sinh dễ dàng soạn văn 7.
5
Đọc văn bản, em cảm nhận được điều gì về tâm hồn của nhà văn Vũ Bằng thuy an pham Đọc văn bản, em cảm nhận được điều gì về tâm hồn của nhà văn Vũ Bằng – Tuyển chọn Soạn văn lớp 7 ngắn gọn nhất sách Chân trời sáng tạo Tập 1, Tập 2 giúp học sinh dễ dàng soạn văn 7.
5