Tài liệu môn Địa lí Lớp 10

 Chương 3: Cấu trúc của Trái Đất. Các quyển của lớp vỏ địa lí

 Chương 8: Địa lí công nghiệp

 Chương 9: Địa lí dịch vụ